3.8 miljoen euro extra voor Brusselse brandweer

Meer budget voor interventiemateriaal, vergoedingen en opleiding

Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.Brussels) constateert dat de Brusselse regering heeft geluisterd naar de kritische uitkomsten van de bijzondere commissie van het Brussels Parlement over de brandweer. Staatsecretaris Pascal Smet (one.Brussels) maakt al in 2019 extra budget vrij voor de aanschaf van beter materiaal. Voor 2020 wordt het budget met 3,8 miljoen euro verhoogd, een duidelijke keuze voor de brandweer in tijden van krapte in de Brusselse begroting. Deze investeringen zijn essentieel om de werkomstandigheden van de brandweermannen en –vrouwen te verbeteren en hun veiligheid te garanderen.

Het budget voor 2020 van de brandweer en dringende medische hulpverlening stijgt met 3,8 miljoen euro. Met het bijkomend budget worden de vergoedingen van brandweermannen en vrouwen geïndexeerd en kan een oplossing gevonden worden voor het premiesysteem. Zonder loonsverlies voor de brandweermannen en -vrouwen worden deze premies afgeschaft. Verder klaagde de brandweer terecht over gebrek aan essentieel materiaal om hun belangrijke opdracht uit te voeren. Ze krijgen daarom ook meer geld voor opleidingen (300.000 euro) voor taalcoaches die de functionele tweetaligheid binnen het corps moet garanderen. Daarnaast is er 850.000 euro extra gereserveerd voor interventievoertuigen, 670.000 euro extra voor het onderhoud en interventiematerieel, en 709.000 euro voor investeringen in licht en zwaar interventiemateriaal.  

Fouad Ahidar volgde de bijzondere commissie van het Brussels parlement op:

Het is goed te zien dat de aanbevelingen van het parlement zijn gehoord door de regering. De conclusies van de commissie waren scherp. Maar Brussel heeft een heel goed korps, dat goed materiaal verdient om mee te werken. De voorbije jaren ontbrak essentieel basismateriaal, zoals gespecialiseerd reinigingsmateriaal voor ambulances. Aankopen als deze kunnen niet op zich laten wachten wanneer er mensenlevens in gevaar zijn. Deze helden moeten weten dat we ook aan hun veiligheid denken als ze voor de Brusselaar door het vuur gaan.’

Door de extra investeringen wordt het mogelijk om machines aan te schaffen die bijvoorbeeld het blusmateriaal reinigen. Dat werd tot op heden met de hand gedaan door brandweerpersoneel in slechte omstandigheden. Ook de beveiliging van de karzernes wordt aangepakt en er wordt geinvesteerd in de veiligheid van de brandweer op het terrein. 

‘Er wordt geluisterd naar de vragen van de mannen en vrouwen op het terrein: duidelijk is dat infrastructuurwerken daarvoor essentieel zijn. Er moet versneld werk gemaakt worden van de renovatie en beveiliging van alle kazernes. Op dit moment wordt er regelmatig materieel uit de kazernes gestolen wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Door onze brandweerwagens en ambulances te voorzien van camera’s kunnen we ook beter optreden tegen de agressie waar de brandweer op terrein steeds vaker mee te maken krijgt. Onze brandweermannen en -vrouwen verdienen een state-of-the-art kazerne met het juiste materiaal, waar de gemotiveerd komen werken en ze trots op kunnen zijn. Net zoals de Brusselaars trots zijn op het werk van de Brusselse brandweer.’ 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel