Aantal abonnees grote fietsparkings verdubbeld: van 788 naar 1.555 op een jaar tijd

Aantal abonnees grote fietsparkings verdubbeld: van 788 naar 1.555 op een jaar tijd

Maar het aantal abonnees zegt niet alles. Zo ontbreken er veel gegevens om het nog beter te doen.

Louter op basis van het aantal abonnees van de grote fietsparkings Beurs en Brouckère lijkt het een succesverhaal. Parlementslid Els Rochette (one.brussels-Vooruit) vroeg cijfers op en bijkomende gegevens, maakte de analyse van het antwoord en doet enkele suggesties.

Toename aantal abonnees

Na een eerste wervingscampagne steeg het aantal abonnees van de grote fietsparkings in 2021 van 550 tot 788, in 4 maanden tijd. Begin 2022 stond de teller dus op 788. Begin 2023 zijn er 1.555 abonnees. Dat is spectaculair.

Op een jaar tijd is het aantal abonnees wéér verdubbeld.

Els Rochette, parlementslid one.brussels-Vooruit: “Uiteraard zijn dit cijfers om trots op te zijn. Ans Persoons en Jef Van Damme, toenmalig schepen en parlementslid voor sp.a, voerden in augustus 2012 campagne om de ondergrondse ruimte in metrostation Beurs te gebruiken als fietsparking. De parking is er intussen gekomen. Ook Brouckère kreeg een dergelijke parking. Brusselaars vinden stilaan de weg ernaartoe. Brussel heeft dergelijke beveiligde fietsparkings nodig.”

Sommige gegevens ontbreken nog

Maar het aantal abonnees zegt niet alles. Zo is de bezettingsgraad van de parkings niet gekend. Ook worden er geen gendergegevens bijgehouden, noch gegevens over het type fietsen (elektrische fietsen, bakfietsen) van abonnees.

“Parking Beurs en Brouckère liggen in het hart van de stad, dicht bij de uitgaansbuurten. Daarom vroeg ik ook naar hoe vaak er iemand ’s nachts zijn/haar/hun fiets komt halen. Gegevens over de unieke ‘nachtelijke’ gebruikers kreeg ik niet. Nochtans zijn die gegevens makkelijk uit te lezen,” zegt Els Rochette.

Er zijn plannen om de parkings te verbeteren. Zo komt er op termijn een telsysteem voor de bezettingsgraad. Verder zal ‘binnenkort’ de optie worden aangeboden om éénmalig te parkeren, per sessie. Vandaag is dat nog onmogelijk.

Fietsdiefstal

De beveiligde parkings beschermen tegen fietsdiefstal. Toch werden in 2022 8 fietsen gestolen uit Beurs en De Brouckère (op een totaal van 914 plaatsen). Opmerkelijk, want het gaat om beveiligde parkings met sociale controle en camerabewaking.

parking.brussels, beheerder van de fietsparkings, neemt maatregelen om het risico op diefstal verder te beperken. De ingangen en draaideuren zijn al versterkt. Er wordt een nieuwe opdracht voor beveiliging gelanceerd. Er is overleg met de MIVB over de beveiliging via camera’s. Terecht, want er zijn ook almaar meer (dure) elektrische fietsen in omloop. Al is het niet duidelijk of die fietsen in de grote fietsparkings staan.

Dienstverlening verbeteren, ook voor vrouwen

Brussel neemt maatregelen om Brusselaars aan te moedigen de fiets te nemen. Met succes. Het gaat goed met de grote parkings, maar het kan altijd beter: door de dienstverlening uit te bouwen, fietsdiefstal te bestrijden en goed het klantenbestand (profiel van de abonnees en de fiets waar ze mee rijden) te monitoren.

“De consequentie is dat er soms extra maatregelen nodig zijn om de parkings tot een succes te maken voor alle mogelijke gebruikers. Ik denk in de eerste plaats aan maatregelen voor vrouwen zoals betere verlichting, ruimere stalplaatsen, … Tot hiertoe werden geen gendergegevens over de abonnees bijgehouden. Gelukkig gaat dat veranderen. Want we willen iedereen op de fiets, niet alleen mannen,” besluit Els Rochette.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel