'Anderstalige Brusselaars krijgen een plaats in het debat'

Vademecum burgercommissies Brussels Parlement goedgekeurd

Vandaag stemde het Brussels Parlement in met de concrete invulling van de overlegcommissies, waarin Brusselaars samen met parlementsleden zullen werken aan thema's aangedragen vanuit de bevolking. Deze burgercommissies worden samengesteld door een loting te houden onder Brusselse inwoners en gaan dus ook bestaan uit niet-belgische Brusselaars die niet altijd het Nederlands of het Frans machtig zijn. Daarom is one.brussels verheugd dat er taalondersteuning wordt geboden aan deelnemers die dat nodig hebben. Alleen door rekening te houden met de diversiteit van de Brusselse bevolking worden de overlegcommissies een representatief middel om de kloof tussen de burgers en de politiek te dichten.

Els Rochette (one.brussels):

"Vandaag zetten we een belangrijke stap naar een Brusselse politiek die alle Brusselaars vertegenwoordigd. Ons gewest, onze wereldstad, is één van de meest diverse ter wereld. Toch hebben de meer dan 30% niet-Belgische inwoners van Brussel geen stemrecht bij de gewestverkiezing. Dat is een zeer grote groep die hier in dit parlement niet officieel vertegenwoordigd is."

De deliberatieve commissies zijn een grote stap vooruit in het overbruggen van de kloof tussen het beleid en de burgers. Naast het de volksvertegenwoordigers krijgen straks ook gelote Brusselse burgers een plek in het parlement. Zo wordt directe burgerinspraak geïnstitutionaliseerd. Els Rochette (one.brussels):

"Het is cruciaal dat álle burgers zich betrokken voelen en betrokken worden bij het beleid van hun stad.  Brussel telt al zeer veel geëgangeerde burgers, die het beleid volgen, die zich reeds organiseren sinds jaren in hun straat, hun wijk of rond verschillende thema’s en zij vinden meestal de weg om gehoord te worden. Voor mij is het onze grote uitdaging om burgers te bereiken, die het minst gehoord worden, die denken dat het niet aan hen besteed is. Ik denk hierbij aan mensen in armoede, mensen met een handicap, nieuwkomers, laaggeschoolden, mensen die het frans of Nederlands nog niet machtig zijn."

Het is de bedoeling dat de overlegcommissies de diversiteit van de Brusselse bevolking weerspiegelen. De loting zal gebeuren uit alle Brusselse inwoners, ook de niet-Belgen zonder stemrecht op gewestelijk niveau. Daarom is taalondersteuning nodig om hen volwaardig te betrekken. Els Rochette:  

Veel van de niet-Belgische Brusselaars zijn het Nederlands of Frans niet genoeg machtig om een politieke discussie te voeren. Daarom heeft onze fractie in de werkgroep gepleit voor een taalondersteuning en informele vertalingen voor al die Brusselaars die anders niet goed mee zouden kunnen doen aan het debat. Op die manier kan elke Brusselaar, die Nederlands of Frans niet of onvoldoende machtig is, toch deelnemen aan de overlegcommissies met ondersteuning in zijn of haar taal naar keuze.  Enkel als we die taalondersteuning au serieux nemen, kunnen we in eer en geweten zeggen dat we geen enkele Brusselaar uitsluiten van participatie."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel