'Bedrijven op luchthaven vragen transparantie over screening kandidaat-werknemers'

one.brussels-sp.a vraagt opheldering van federale regering

Op vragen van Hilde Sabbe (one.brussels) aan minister Clerfayt kwam naar voren dat 75% van de kandidaten uit Brussel die solliciteren voor jobs op Brussels Airport niet door de veiligheidsscreening komen. Zowel de federale politie, die de screening uitvoert, als een woordvoerder van de FOD BuZa, het verantwoordelijke Ministerie, trekken dit cijfer in twijfel. Daarom heeft one.brussels aan Meryame Kitir (sp.a) in het federale parlement gevraagd om de Minister van Buitenlandse Zaken, die de ministeriële verantwoordelijkheid draagt voor de screenings, om opheldering te geven over de feitelijke cijfers. Vanuit gesprekken met organisaties die Brusselaars aan een baan proberen te helpen op de luchthaven en persoonlijke getuigenissen weten we dat er veel kanidaten worden geweigerd. one.brussels roept Brusselse kandidaten die niet door de veiligheidsscreening kwamen, zich te melden om zo meer zicht te krijgen op het probleem. 

Hilde Sabbe, Brussels parlementslid voor one.brussels: 

"Verschillende bedrijven op en rond de luchthaven dringen aan op meer transparantie over de screening van de kandidaat-werknemers. Dat is voorlopig een complete black box. Vanuit de gesprekken met organisaties die Brusselaars op de luchthaven aan het werk helpen, denk aan Actiris en Aviato, horen we dat er wel degelijk een issue is. Vanuit getuigenissen van Brusselaars weten we dat een groot deel van de kandidaten niet door de screening komt. Zonder dat ze horen waarom ze zijn afgewezen voor een job op de luchthaven." 

Voka Vlaams-Brabant berichtte in mei 2019 dat de situatie niet alleen voor de Brusselaars negatief is, maar op lange termijn ook een negatieve impact kan hebben op de aantrekkelijkheid, de groei en de tewerkstelling op Brussels Airport. one.brussels-sp.a opent een een online meldpunt en zoekt naar mensen die een slechte ervaring hebben gehad met de veiligheidsscreening van de federale politie op Brussels Airport. Hilde Sabbe:

"Het verzamelen van getuigenissen van Brusselse werkzoekenden kan in elk geval helpen om dit probleem in kaart te brengen. Maar we hebben daarnaast antwoorden nodig van de federale regering om duidelijkheid te scheppen. Hoeveel van de Brusselaars worden er afgewezen binnen de veiligheidstest en vooral ook waarom? Er is nood om te achterhalen hoe de screening gebeurt en of dat op een faire manier plaatsvindt. Het mag niet zo zijn dat er de schijn van een discriminatie is, op postcode of achtergrond." 

one.brussels-sp.a hoopt dat de veiligheidsscreening op een transparantere manier kan gebeuren. En dat we op termijn iets wordt gedaan aan de ondervertegenwoordiging van Brusselaars die op de luchthaven werken. Hilde Sabbe: 

"Dat slechts 15% van de werknemers op Brussels Airport uit het Brussels Gewest komen, moet ons aan het denken zetten. Hoe kan dit, terwijl er jobs zijn op de luchthaven die niet worden ingevuld en de werkeloosheid in Brussel hoger ligt dan in Vlaanderen. De veiligheidstesten zijn zeker niet het enige obstakel, maar we moeten voorkomen dat geschikte werknemers onterecht geen kans krijgen op een job." 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel