'Bijna 5 miljoen EUR premie voor Brusselse cultuurwerkers in 2020'

Els Rochette pleit voor verlenging in 2021

3.840 cultuurwerkers ontvangen 4.819.500 EUR voor het werk dat ze misliepen door Corona in de periode maart-september 2020. Cultuurwerkers konden aanspraak maken op een premie tot 3000 EUR, verdeeld over twee rondes. Daarnaast werd 4.000 EUR cultuurpremie toegekend aan 542 kleinere organisaties voor een totaal van 2.168.000 EUR. Dat bleek uit het antwoord van collegelid Pascal Smet op een vraag van Els Rochette (one.brussels) in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Rochette roept de Brusselse regering op deze premie te verlengen nu blijkt dat het cultuurleven nog een tijd noodgedwongen op een laag pitje zal branden en steeds meer cultuurwerkers in de problemen komen.

De coronacrisis slaat ongemeen hard toe onder de vele cultuurwerkers die met onzekere arbeidsstatuten werken. Terecht maakte de Brusselse regering afgelopen zomer 5 miljoen EUR vrij om enigszins het grote inkomstenverlies te dekken van de vele Brusselaars die met freelancecontracten werken in de Brusselse cultuurwereld, en dus niet kunnen terugvallen op de tijdelijke werkloosheid of andere steunmaatregelen.

De respons op een oproep door Actiris voor het aanvragen van de premie was groot. 

In de eerste ronde konden cultuurwerkers een premie tot 1500 EUR aanvragen voor de periode maart tot mei 2020. In een tweede ronde kon dat voor de periode juni tot september én werd de premie voor de eerste periode opnieuw opengesteld. In totaal kregen 3.840 cultuurwerkers 4.819.500 EUR voor het werk dat ze misliepen door de coronacrisis in de periode maart-september 2020.

Zo’n driekwart van budget ging naar cultuurwerkers actief in de promotie en organisatie van liveshows,  ondersteunende activiteiten voor artistieke creatie, productie van shows door artistieke groepen, artistieke creatie, en de productie van shows door onafhankelijke artiesten (naar de NACE-codes, de officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen).

Daarnaast bleek uit het antwoord van Collegelid Pascal Smet dat er 2.168.000 EUR verdeeld werd via de gewestelijke cultuurpremie voor kleine organisaties. Op deze manier kregen 542 organisaties een premie van 4.000 EUR.

Els Rochette is tevreden met deze cijfers en pleit tegelijk voor een verlenging van de premie voor cultuurwerkers:

Het toont dat deze premies hun doel niet missen. De cultuurwerkers die er nood aan hebben – mensen met freelancecontracten, werkzaam als artiest óf in productie, omkadering, etc.. – krijgen op deze manier toch enige ademruimte. Veel cultuurwerkers hebben het erg moeilijk, zitten door hun reserves, sommigen komen in armoede terecht. Dat is meteen de reden waarom deze premie moet verlengd worden. De huidige premie liep tot september 2020. Maar toen kwam de tweede golf en nu zijn we in het slechtste geval op weg naar een derde golf. Nog zeker tot maart zitten veel artiesten zonder podium, zitten cultuurwerkers zonder job. Ik roep de Brusselse regering dan ook op de cultuurpremie te verlengen voor de maanden na september 2020. Het doel is duidelijk. We moeten zorgen dat we na de crisis de draad weer kunnen oppikken, dat de vele grotere en kleinere kunstorganisaties nog bestaan, dat er nog steeds artiesten en cultuurwerkers enthousiast zijn om van Brussel zo’n inspirerende cultuurstad te maken. Dat jonge Brusselaars nog steeds met vertrouwen de keuze willen maken voor een artistiek beroep, omdat ze weten dat ze niet in de steek gelaten worden.”

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel