'Brussel is te droog om opgepompt water weg te laten vloeien'

Grondwater uit bouwwerven moet hergebruikt worden voor het bevloeien van bomen en parken in de stad

Er heerst waterschaarste, niet alleen in Brussel maar in heel België. Door klimaatverandering zal dat probleem blijven terugkeren. Met natte winters en droge zomers, zullen we het water beter moeten bufferen, vasthouden en daarnaast zuiniger moeten zijn in het watergebruik. Reden waarom het Brussels Gewest werkt aan een droogteplan. Ondanks de droogte wordt er aan de Brusselse bouwwerven nog altijd grondwater opgepompt wat afvloeit in de riolering. Hilde Sabbe (one.brussels) vraagt om dit opgepompte water te gebruiken voor het bevloeien van het groen, de bomen en de parken in de stad. 

Hilde Sabbe (one.brussels):

"Bij bouwwerven wordt er vaak grondwater opgepompt om in de diepte te kunnen graven en fundamenten te leggen. Doorgaans verdwijnt dat water meteen in de riolering en vloeit het weg uit de stad. Niet wenselijk in tijden dat het grondwaterniveau onder druk staat. We kunnen dit water beter beheren. Als we dit opgepompte water hergebruiken, zou dat ons meteen ook kraantjeswater besparen."

Opgepompt water is nog bruikbaar voor verschillende toepassingen zoals ecologisch onderhoud van bomen in de stad, bevloeiing van tuinen en parken of schoonmaak in het kader van openbare netheid. Opgepompt water opnieuw laten infiltreren en terug te laten vloeien zou ideaal zijn op voorwaarde dat er een gescheiden netwerk is. In Brussel is dat niet het geval. In een stad is dat sowieso niet altijd mogelijk, zelfs mét gescheiden netwerk. Het water opvangen en ter beschikking stellen van wie het daarna kan gebruiken is meestal wel mogelijk.

Hilde Sabbe (one.brussels):

"In de vorige legislatuur liep er een project van burgerinitiatief Opensource.brussels samen met Net Brussel en de gemeentes Molenbeek, Schaarbeek en stad Brussel om opgepompt water te hergebruiken. Grondwater dat opgepompt wordt bij werven werd ter beschikking gesteld voor andere toepassingen, bijvoorbeeld door de groendiensten. Op die manier worden grote volumes leidingwater voor het onderhoud van gemeentelijk groen bespaard. Zulke projecten verdienen dringend navolging, want het leegpompen van het Brusselse grondwaterpeil is niet meer zonder consequenties."

Hilde Sabbe (one.brussels) heeft daarom vragen gesteld aan minister Maron over een mogelijke aanpassing van de regels waarbij bepaalde voorwaarden inzake waterrecuperatie worden opgelegd voor het krijgen een werfvergunning.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel