'Brussel kan door Vlaams inschrijvingsdecreet weinig doen tegen concentratiescholen'

Fouad Ahidar (one.brussels) stelt parlementaire vragen over het effect van het nieuwe inschrijvingsdecreet op Brusselse scholen

Vlaanderen heeft besloten om het inschrijvingsdecreet aan te passen en het per school verplichte aantal plaatsen voor leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen af te schaffen. Voor Brussel gaat dat een grote impact hebben op de concentratiescholen. Brussel Parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) stelde daarom vragen aan collegelid Sven Gatz in de Raad van de Vlaamse Gemeenschaps Commissie, over de aanpak vanuit de Brusselse scholen. Voor alle leerlingen is het beter als er een goeie sociale mix is op de Brusselse scholen. 

Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs Ben Weyts, zal het nieuwe inschrijvingsdecreet de dubbele contingentering vanaf september 2023 afschaffen. In de plaats van 35 procent van de plaatsen voor te behouden voor gelijke onderwijskansen (GOK-)leerlingen krijgen scholen nu zelf de mogelijkheid om maximaal 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor ondervertegenwoordigde groepen. Tegelijk stijgt het voorrangspercentage voor Nederlandstaligen van 55 naar 65%.

Fouad Ahidar:

"Voor Brusselse kinderen is het belangrijk dat scholen gemengd zijn. Er zijn al te veel concentratiescholen, waar kwetsbare leerlingen samen naar school gaan. Dat Vlaams minister Ben Weyts in het nieuwe inschrijvingsdecreet het verplicht percentage 'gelijke onderwijskansen-leerlingen' afschaft zal de situatie niet verbeteren."

De stuurgroep van het Lokaal Onderwijs Platform heeft een door de VGC gefinancierde studie laten uitvoeren om de impact van dit nieuwe inschrijvingsdecreet op de sociale mix in onze Nederlandstalige scholen in Brussel en de schoolkeuze van de ouders kunnen beïnvloeden. De conclusies van de onderzoekers zijn tamelijk verontrustend: de optie om het aantal leerlingen met thuistaal Nederlands te verhogen zal als rechtstreeks gevolg hebben dat een vorm van segregatie binnen onze scholen wordt bevorderd. Dat was reden om vragen te stellen aan collegelid Sven Gatz door Fouad Ahidar (one.brussels) :

"Concreet betekent het afschaffen van deze voorrangsregels dat een aantal nu al ‘witte’ scholen hun ‘witte’ toestand definitief zullen kunnen bezegelen. We zouden er meer aan moeten doen om ervoor te zorgen dat alle Brusselse scholen een goede sociale mix hebben en afspiegeling zijn van de Brusselse maatschappij."

 

In antwoord op de vragen in de zei minister Gatz dat het percentage kwetsbare leerlingen op de scholen in Brussel niet naar 0% zal gaan, maar naar 20% gelijke onderwijskansen-leerlingen per school. Dit is het maximum dat wordt toegelaten onder het nieuwe inschrijvingsdecreet. Toch betekent dit concreet dat in Brussel vanaf schooljaar 2023-2024 de klassen en scholen minder gemengd zullen zijn al voorheen. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel