'Brussel verdient beter dan afvalzakken op straat'

Zoals in andere Europese grootsteden moeten er ondergrondse containers komen

De PANO rapportage 'stad tegen stort' legt pijnlijk bloot wat bij de Brusselaar al veel langer bekend was. Brussel ligt vol zwerfafval en alle inspanning van gemeentes en het gewest ten spijt, er valt niet tegen op te kuisen. Daarom is er een echte paradigmashift nodig qua netheid in Brussel. Weg van de witte, blauwe en gele zakken en naar ondergrondse containers. De Brusselse meerderheid maakte hierover afspraken in haar regeerakkoord, maar tot nu toe worden die niet uitgevoerd door bevoegd minister Maron. Namens de fractie van one.brussels-Vooruit startte Fouad Ahidar al eerder met de campagne 'Bruxelles ma (pou)belle' voor ondergrondse containers in Brussel.

In veel van de Europese grootsteden vind je ze: ondergrondse containers. Dat er in Brussel nog wordt gewerkt met afvalzakken die aan de straatkant worden gezet, is achterhaald, zeker voor de Europese hoofdstad. Er kleven veel nadelen aan, van sluikstorten tot zwerfafval en toenemende overlast van ongedierte. Voor zowel Brusselaars als de vele (zaken-)toeristen die onze stad aandoen, is het gebrek aan netheid één van de grootste minpunten aan Brussel.

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Brussel is vuil en met meer kuisploegen gaan we dat probleem niet oplossen. We moeten een alternatief bieden. Andere Europese hoofdsteden van Amsterdam en Parijs, tot Praag en Ljubljana, ze kiezen allemaal voor ondergrondse afvalcontainers. Waarom doet Brussel dat niet? De voordelen zijn overduidelijk. We moeten af van de afvalzak." 

Ondanks het feit dat in het Brussels regeerakkoord werd afgesproken dat alle nieuwe wijken ondergrondse containers zouden krijgen, blijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen. Vanuit twee gemeentes is het signaal gekomen dat Net Brussels zich actief verzet tegen het voornemen om ondergrondse containers te plaatsen. Ondertussen sprak ook minister Maron zich uit tegen ondergrondse containers, omdat dit zou kunnen leiden tot slechtere afvalscheiding en omdat het parkeerplaatsen zou kosten.

Uiteraard is het ook bij ondergrondse containers mogelijk om een goede afvalscheiding af te dwingen, bijvoorbeeld door meer controleurs in te zetten. Daarnaast heeft de Brusselse Regering zich gecommitteerd aan de doelstelling om 65.000 parkeerplaatsen te schrappen tegen 2030. Vrijkomende ruimte die gebruikt kan worden voor ondergrondse containers op iedere straathoek. Het netheidsplan van Maron met daarin concrete acties moet nog worden voorgesteld aan het Brussels Parlement. 

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Het geduld begint op te raken. Niet alleen bij mij, maar ook bij de Brusselse bevolking die niet langer in een vieze stad wil wonen. Laten we hopen dat het netheidsplan van de Regering duidelijke oplossingen aandraagt. Er is afgesproken dat in nieuwe wijken ondergrondse afvalcontainers worden geïnstalleerd. Dat dit actief wordt geblokkeerd, door Net Brussel en Maron, vind ik onbegrijpelijk."

Naar aanleiding van de PANO rapportage zal Fouad Ahidar een actuavraag indienen aan Minister Maron om hem te ondervragen over wat hij denkt te doen om van Brussel een nette stad te maken. 

Meer informatie over de campagne 'Bruxelles ma (pou)belle' vindt u op: www.fouadahidar.brussels/bruxellesmabelle 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel