‘Brussel wordt niet het nieuwe Berlijn, we hebben een eigen ideaalbeeld nodig’

Geslaagde participatieve discussieavond 'ideal.brussels' over de stads- en staatshervorming en de Brusselse woonmarkt

Op donderdag 18 november kwamen meer dan 80 geëngageerde Brusselaars samen in de Firm Art Lab in Jette om mee de toekomst van Brussel te bepalen. Tijdens ideal.brussels konden zij hun ideeën, bedenkingen en vragen aan elkaar stellen of aan de aanwezige experts en politici. Gedurende twee rondes werd er op basis van een pitch van experts Philippe Van Parijs en Oana Bogdan over de komende stads- en staatshervorming en de woonmarkt in Brussel gebrainstormd. De uitkomsten worden door one.brussels meegenomen in haar standpunten. 

De avond werd ingezet door moderator Aimée Mukunde. Waarna een intro volgde door staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels), waarin hij sprak over de stedenbouwkundige veranderingen die nodig zijn voor een leefbare stad: 

“We moeten bestuurlijk meer durven in Brussel en onze stad beter organiseren. Mensen vragen mij vaak welke andere steden voor mij zijn. Brussel is niet het nieuwe Berlijn. Denk dat we onze eigen dromen moeten hebben voor Brussel als unieke stad in Europa en de wereld. 

Op het niveau van stedenbouw staan we voor grote uitdagingen de komende jaren. De stad moet leefbaar zijn en blijven voor de Brusselaars. De verhouding tussen de bewoners, gebouwen en de openbare ruimte moet goed zitten. Dat betekent niet alleen een meer kwalitatieve woning, maar ook meer buitenruimte binnen die woning dat bijdraagt aan het welzijn van bewoners in onze stad. Met Good Living zetten we deze transformatie in om een ambitieuze stedenbouwkundige regelgeving te creëren die de leidraad zal zijn voor de transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat. Dit is een oefening die we samen doen en daarom is het belangrijk dat we vanavond naar elkaar kunnen luisteren, constructief meedenken en leren.”

Econoom Philippe Van Parijs legde uit hoe we naar een België met vier gewesten moeten evolueren, zonder gemeenschappen. Zoals in ieder andere federale staat, waar de deelstaten gelijk vallen met een afgebakend grondgebied. Geen gemakkelijke oefening, zeker op het gebied van onderwijs. Hij schotelde de deelnemers een trilemma voor: 

“ Wat doen we met de leerkrachten die in verschillende loonschijven zitten vanwege de taalgemeenschappen binnen Brussel? Nederlandstalige leerkrachten worden meer betaald dan Franstalige leerkrachten. Naar welke loonschijf verschuiven we dan, zeker met het nijpend lerarentekort. Naar omhoog, met alle financiele gevolgen voor het Brussels gewest. Naar omlaag, wat funest is voor de aanwerving van Nederlandstalige leerkrachten. Of gelijk houden wat niet te rechtvaardigen valt." 

De deelnemende Brusselaars gaven daarop tijdens tafelgesprekken verschillende ideeën en opmerkingen over Philippe Van Parijs zijn stelling:

  • De bevoegdheid voor onderwijs blijft bij de deelstaten, maar er moet dan ook een loonakkoord komen om concurrentie te vermijden. 
  • Geen vier gewesten nodig of twee gemeenschappen behouden want het alternatief heeft meer nadelen, bijvoorbeeld voor het onderwijssysteem.

Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels) reageerde op een van de opmerkingen:

“Niet alleen in het onderwijs, maar ook op andere plekken, zoals ocmw’s en andere gemeentediensten, wordt het personeel te weinig betaald. Je ziet een enorm verschil met Vlaanderen. Daarom is het zo moeilijk om tweetalig personeel te vinden in Brussel omdat ze in Vlaanderen meer betaald worden. Ik ben een sterke voorstander om deze lonen op te waarderen. Zeker voor het onderwijs, dit is alleen maar in het belang van onze kinderen en de jeugd." 

Na een poëtische intermezzo van Giovanni Baudonck, liep de avond verder met de visie van architecte Oana Bogdan voor Brussel. Die de kwaliteit van woningen als een pijler ziet om de leefbaarheid in onze stad te bevorderen. Zij presenteerde een droombeeld voor Brussel in 2038, waar woningen en grond niet langer worden ingezet kunnen worden speculatieve investering. Met een dwingende grondregie en het beter inzetten van de bestaande gebouwen in de stad, zoals voormalige kantoorruimtes. In de discussie tussen de deelnemers ging het veel over het aanpakken van leegstand. Brussels Parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) reageerde daarop:

"Sommige gebouwen staan al meer dan 10 jaar leeg. Een pand in de straat van het Brussels Parlement, ik weet nog hoe we daar 10 jaar geleden voor een actie waren. Vandaag staat het nog altijd leeg. Wie bezit dit gebouw? De tijd van spelen is voorbij. We moeten het probleem nu echt aanpakken. De Brusselaars hebben recht op betaalbare, maar ook kwalitatieve huisvesting."

In bijlage vindt u de meer dan 100 ideeen van de deelnemers die tijdens de discussieavond naar voren werden geschoven via de Primoforum applicatie. 

 

Over one.brussels