'Brusselaars kunnen niet zonder de MIVB, maar het moet veilig blijven'

one.brussels stelt vragen over de coronamaatregelen op de bussen, trams en metro

De helft van de lijnen van het MIVB-busnet werden de laatste dagen niet bediend omwille van een personeelsactie. Er is sprake van wilde stakingen bij MIVB-medewerkers omdat ze zich niet veilig voelen op hun werkplek. Nu de lock-down maatregelen langzaam worden teruggeschroeft en steeds meer Brusselaars naar hun werk gaan, neemt de drukte op het openbaar vervoer weer toe. Fouad Ahidar (one.brussels) stelde vragen aan minister Elke van den Brandt over welke veiliheidsmaatregelen de MIVB neemt voor zowel de bestuurders als de passagiers.  

Fouad Ahidar (one.brussels):

'Na twee maanden in ons kot, trekt het normale leven langzaam weer op gang en gaan we mondjesmaat weer naar buiten. Voor veel van ons Brusselaars is het reizen met de bus, tram en metro onmisbaar voor onze dagelijkse gang naar het werk. Maar de corona-voorzorgsmaatregelen zijn niet altijd evident in een volle bus. Niet voor de passagiers, niet voor de buschaffeur.' 

De personeelsacties bij de MIVB kwam er ondanks een overeenkomst getekend met de vakbonden over de te nemen maatregelen, aanbevolen door de arbeidsgeneesheer om het risico van besmetting en de veiligheid van het personeel te waarborgen. Het personeel eist onder meer verhoogde controles op het gebruik van mondmaskers in bussen en trams, een limiet op het aantal passagiers per voertuig, en een hermetische afsluiting van de bestuurscabine. Maatregelen die eveneens worden toegepast door andere vervoermaatschappijen zoals TEC. Fouad Ahidar (one.brussels):

'Veel van de stakende werknemers werken reeds jaren voor de MIVB. Ze hebben een hoge beroepseer en hechten groot belang aan de kwaliteit van hun werk. Daarom hebben ze het ook zo moeilijk met de huidige situatie. Ze willen de Brusselaars bedienen in hun mobiliteitswensen. Zij laten Brussel bewegen, maar het moet wel veilig gebeuren! De laatste maanden hebben een heel aantal MIVB-personeelsleden mij benaderd met klachten over slechte werkomstandigheden, die vooral te wijten zijn aan een gebrek aan middelen, materieel en personeel.'

Om deze zorgen over te brengen aan de minister van mobiliteit, Elke van den Brandt, diende Ahidar een aantal parlementaire vragen in over de acties die worden genomen om de veiligheid van het vervoer met de MIVB te vergroten. Fouad Ahidar (one.brussels):

'Het is goed om op te roepen niet tijdens de spits te reizen, maar is dat voldoende om de veiligheid te garanderen? Volgens het personeel wordt er te weinig gecontroleerd op het dragen van mondmaskers. Daarom vroeg ik hoe vaak en met hoeveel controleurs hierop wordt gecontroleerd. Hoe vaak worden de MIVB-voertuigen gedesinfecteerd? Welke maatregelen worden genomen om het fysiek contact tussen de reizigers onderling en met de bestuurders tot een minimum te beperken? Beschikt het personeel van de MIVB over alle nodige en adequate middelen (mondmaskers, handschoenen, handgel) om de veiligheids- en hygiënemaatregelen te garanderen? Zijn er plannen om een hermetische afsluiting van de bestuurscabine te voorzien zoals bij de TEC?'

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel