'Brussels Gewest moet scholen helpen bij verwijderen asbest uit klaslokalen'

Fouad Ahidar vraagt om budget voor asbestverwijdering uit scholen en andere publieke ruimtes

Verschillende media berichtten onlangs over de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen in Brussel. In meer dan 80 procent van de gebouwen van de Scholengroep Brussel van het GO!-onderwijs is er asbest aanwezig. De Scholengroep Brussel volgt de aanwezigheid van asbest in haar gebouwen op, via een asbestinventaris die jaarlijks wordt gecontroleerd en geactualiseerd. Veel scholen hebben niet de capaciteit om dit asbestprobleem op te lossen. In Vlaanderen worden scholengroepen gesubsidieerd door OVAM om asbest te verwijderen, aangezien dit een gewestelijke bevoegdheid is. Fouad Ahidar (one.brussels) ondervroeg vandaag minister Maron in het Brussels Parlement over de aanpak van asbest in scholen en publieke ruimtes door Leefmilieu Brussel.

Fouad Ahidar (one.brussels) maakt zich zorgen over de situatie: 

"Brusselse ketjes en schoolteams lopen een potentieel gezondheidsrisico door asbest in de klaslokalen. Asbestverwijdering is een milieuaangelegenheid en dus een gewestelijke bevoegdheid ondergebracht bij Leefmilieu Brussel. Ongeacht waar het asbest wordt aangetroffen. Daarom moet de vraag gesteld worden wat het Gewest gaat doen tegen asbest dat is aangetroffen in de scholen op zijn grondgebied."  

In Vlaanderen worden scholengroepen gesubsidieerd door OVAM om asbest te verwijderen, aangezien dat een gewestelijke bevoegdheid is. Daarom vraagt Ahidar (one.brussels) ook actie in Brussel:

"De Minister moet zich uitspreken over de mogelijkheid om vanuit Leefmilieu Brussel scholengroepen te cofinancieren om asbest te verwijderen. Daarnaast moeten we een beter en meer zicht krijgen op de aanwezigheid van asbest in openbare gebouwen en infrastructuur in Brussel. Blijkbaar beschikt Leefmilieu Brussel niet over een globale asbestinventaris voor de publieke ruimtes in het Brussels Gewest. Iets wat in Vlaanderen wel bestaat."

In zijn antwoord gaf minister Maron te kennen dat er op het Brussels Gewestniveau nog geen asbestkadaster bestaat. Wel werkt Leefmilieu Brussel aan een inventarisatie van de problematiek. Opvallend, want in de vorige legislatuur werd er een actieplan opgesteld ter bestrijding van asbest in het Brussels Gewest. Uit een inventarisatie in 2018 in opdracht van toenmalig Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault bleek dat er nog ruim 400.000 ton asbest zit in Brusselse gebouwen en andere bouwwerken. Fouad Ahidar (one.brussels): 

"Er werd al eerder een Gewestelijke studie gedaan naar de omvang van het asbestprobleem in Brussel. Het is opvallend dat minister Maron beweert dat hij geen zicht heeft op het probleem. De tijd van studeren is voorbij, er moet een strikte planning komen voor de verwijdering van asbest in de komende jaren. Plus een inventaris die de staat van het asbest opvolgt, want verwijderen is verplicht als het materiaal in slechte staat is of bij renovatiewerken bloot komt te liggen."

Fouad Ahidar (one.brussels) roept de bevoegde minister Maron op om hiervoor dringend de nodige budgetten te voorzien zoals in Vlaanderen het geval is. Ahidar (one.brussels):

"In Vlaanderen kunnen scholen een tussenkomst krijgen van OVAM voor 50% van de verwijderingskosten of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van asbestverwijdering. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. Mijn concrete vraag is of Leefmilieu Brussel bereid is om cofinanciering te voorzien voor werken in deze scholen waarbij asbest verwijderd moet worden."

Een antwoord vanuit minister Maron op deze vraag over subsidies voor Brusselse Nederlandstalige scholen bleef uit. Wel gaf Maron aan dat er een probleem is met de luchtkwaliteit in de klassen. Ahidar (one.brussels):

"In plaats van een antwoord of een oplossing kreeg ik een nieuw probleem terug van de Minister. Blijkbaar is er sprake van een serieuze uitdaging met de verluchting van lokalen en is er sprake van een slechte luchtkwaliteit in de Brusselse klassen. Zonder zuurstof kun je niet leren, maar de oplossing voor deze problematiek en wat de Minister hieraan gaat doen werd niet duidelijk. Ik zal hierover vervolgvragen stellen om te horen wat de Brusselse regering van plan is te doen voor de luchtkwaliteit waarin Brusselse scholieren moeten studeren."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel