Brussels Parlement vraagt de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een handicap te garanderen

Commissie Territoriale Ontwikkeling stemt resolutie met steun van meerderheid en oppositie

Vandaag werd in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Parlement een resolutie goedgekeurd die de toegankelijkheid van alle gebouwen van openbare instellingen voor mensen met een handicap wil garanderen. Het voorstel komt vanuit de gehele commissie naar aanleiding van een hoorzitting met vertegenwoordigers van organisaties van en voor mensen met een beperking. Het resultaat is een resolutie waarvoor zowel oppositie als meerderheid de handen in elkaar sloegen. 

Specifiek vraagt de commissie dat de Brusselse Regering tegen 2033 alle gebouwen van instellingen van openbaar nut toegankelijk te maakt voor alle mensen met een beperking, ongeacht of het gaat om fysieke, zintuiglijke, mentale, psychologische, cognitieve of meervoudige handicaps. De leden van de Commissie Territoriale Ontwikkeling roepen de Regering op om deze doelstelling om te zetten in wettelijk kader dat de universele toegankelijkheid waarborgt. 

De resolutie omvat de verplichting van een voorafgaande toegankelijkheidstoetsing. Die toets houdt in dat het toegankelijkheidsniveau van gebouwen geëvalueerd wordt en dat het onthaal van gebouwen en de dienstverlening aan personen met een beperking ook voldoet aan de universele toegankelijkheidsnormen. 

Verder vraagt de resolutie om de geprogrammeerde toegankelijkheidswerkzaamheden die nodig zijn om gebouwen op termijn toegankelijk te maken voor iedereen, goed op te volgen door het onder andere te koppelen aan een financieel programma. Voorts wil de commissie dat er een controle-instantie komt die vaststelt of de regels worden nageleefd.

Tot slot, voorzien de resolutie de mogelijkheid om vanaf 2033 een sanctiesysteem in te voeren als stok achter de deur ten opzichte van de openbare instellingen die tegen die tijd nog altijd niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap

Leden van de commissie Territoriale Ontwikkeling reageren:

Hilde Sabbe (one.brussels): 

“De stad moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. Drempels – letterlijk en figuurlijk - moeten pro-actief aangepakt worden. De aanpassing van de gebouwen van openbare instellingen moet nu in gang gezet worden om ervoor te zorgen geen enkele Brusselaar achterblijft.”

Soetkin Hoessen (Groen): 

“Iedereen gelijk behandelen, dat is essentieel. Een stad op mensenmaat is een stad voor iedereen. Het is vanzelfsprekend dat de overheid het goede voorbeeld geeft en werk maakt van universeel toegankelijke gebouwen.”

Carla Dejonghe (Open Vld):

"De huidige publiek toegankelijke gebouwen zijn niet allemaal aangepast aan personen met beperkte mobiliteit, ondanks de inspanningen die vanuit het Gewest al werden geleverd. Met deze tekst zetten we verder onze schouders onder dit project. Niet alleen omdat het imperatief is dat elke Brusselaar, met of zonder beperking, toegang heeft tot de publieke diensten. Ook als signaal en stimulans voor de private sector en de maatschappij in het algemeen."

Mathias Vanden Borre (N-VA):

"De toegang van publieke gebouwen voor mensen met een beperking loopt helaas niet vlot in Brussel. In Vlaanderen is het regelgevend kader reeds in 2010 aangepast met duidelijke spelregels voor architecten en administraties op verschillende bestuursniveaus. Ik heb dit goedgekeurd als politiek signaal dat er meer moet gebeuren, maar een resolutie is geen bindende wetgeving. Het ware beter geweest om rechtstreeks de wetgeving aan te passen en de regering tot handelen te dwingen." 

Bianca Debaets (cd&v):

“Harmonieus samenleven, iets waar velen onder ons toch naar streven, kan pas slagen wanneer we ook de nodige aandacht hebben voor personen met een beperkte mobiliteit. Het is onze plicht om zoveel mogelijk obstakels en remmingen weg te nemen zodat ze volledig en volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Dit voorstel van resolutie is een stap in de goede richting, ik ben dan ook verheugd dat deze tekst unaniem aangenomen werd. Ik zal zelf niet nalaten om de correcte opvolging van deze tekst op tijd en stond op te vragen bij de Brusselse Regering.”

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel