Brussels parlementslid Els Rochette wil duidelijke criteria bij regularisatieaanvragen

Brussels parlementslid Els Rochette wil duidelijke criteria bij regularisatieaanvragen

Op woensdag 3 november werd er een persconferentie gehouden aan de Begijnhofkerk in Brussel. Meer dan 400 mensen zonder legale verblijfsvergunning hebben na het einde van de hongerstaking, op 21 juli, een reguralisatiedossier ingediend. De hongerstaking werd beëindigd, nadat beloftes gedaan werden aan Mehdi Kassou, pastoor Daniël Alliet, advocaten Alexis Deswaef en Marie-Pierre Buisseret. Staatssecretaris Sammy Mahdi gaf zijn woord dat er een positief antwoord zou volgen voor het merendeel van de hongerstakers omdat zij voldoen aan verschillende criteria, zoals een werkcontract en een langdurig verblijf in België.

Uit een gelekte nota is nu gebleken dat zelfs diegenen die voldoen aan de criteria niet geregulariseerd worden. Na bekendmaking van de negatieve uitkomst voor de regularisatieaanvragen wil one.brussels-Vooruit, onder impuls van Els Rochette, dat er dringend werk wordt gemaakt van eenduidige criteria voor de regularisatie van Brusselaars zonder legale verblijfsvergunning. En regularisatie via een arbeidscontract moet 1 van die criteria zijn.

“Dit is de enige menselijke manier om dit maatschappelijk probleem op te lossen. Vanuit onze beweging pleiten we meer dan ooit dat er zo snel mogelijk duidelijke en transparante criteria komen voor de goedkeuring van regularisatieaanvragen.”

Els Rochette, die ook voor haar politieke carrière erg betrokken was bij de ondersteuning van mensen zonder papieren drukt haar onbegrip uit.

“Waarom komt de staatssecretaris zijn beloftes niet na? Het kan toch niet dat mensen die meer dan 10 jaar in België wonen, die in erbarmelijke toestanden werken en schoolgaande kinderen hebben, zomaar uit ons land worden gezet. Hun leven is hier nu. Zij maken deel uit van onze maatschappij en dragen bij. Dit kan zo niet verder. Er moet een definitieve oplossing komen voor deze mensen.

De voltallige Brusselse regering heeft intussen ook een brief verstuurd naar de federale regering. Daarin staan concrete maatregelen geformuleerd die van toepassing zijn op mensen zonder verblijfsvergunning op het Brussels grondgebied.

De Brusselse regering wil een opvang- en doorverwijscentrum en verwacht een terugbetaling voor de kosten die het gewest heeft gemaakt voor mensen in afwachting van een verblijfstatus in 2019. Daarnaast wordt er gevraagd om voedselhulp en dringende medische hulp te voorzien voor mensen die in afwachting zijn van een antwoord over hun verblijfsvergunning.

Ook wil zij dat er werk wordt gemaakt van opvolging bij een negatieve beslissing over de verblijfsvergunning. Tot slot moet er meer ingezet worden op de versterking van de federale politie rond de stations.

 

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel