'Budget voor premies cultuurwerkers blijft nog onderbenut'

Van de 5 miljoen euro budget werd tot op heden 1,5 miljoen euro uitgekeerd

Uit het antwoord van minister Clerfayt op een schriftelijke vraag van Els Rochette (one.brussels) blijkt dat er tot op heden een stuk minder premies zijn uitgekeerd aan cultuurwerkers dan gebudgetteerd. Van de beschikbare 5 miljoen euro werd tot op heden 1.516.500 euro uitgekeerd. Van de totaal 1.722 premieaanvragen bij Actiris werden er 1.570 aanvaard.     

Els Rochette (one.brussels):

"We weten dat de cultuursector hard is getroffen door de coronapandemie en de gedwongen sluiting van de cultuurhuizen. De vele freelancers en uitzendkrachten in de sector kunnen niet terugvallen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering zoals bij veel werknemers in loondienst. Daarom was deze premie voor individuele cultuurwerkers zo belangrijk."

Actiris heeft in totaal 1.722 premieaanvragen ontvangen waarvan er 1.570 aanvaard werden en geleid hebben tot het recht op een premie, en dit volgens de volgende categorieën:

  • 526 toekenningen voor categorie A: 1.500 euro voor de cultuurwerker die tussen 13 maart en 31 mei 2020 inkomsten heeft ontvangen voor een bedrag lager dan 775 euro netto (ofwel 1.500 x 526 = 789.000 euro);
  • 411 toekenningen voor categorie B: 1.000 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten heeft ontvangen voor een bedrag lager dan 1.550 euro netto (ofwel 1.000 euro x 411 = 411.000 euro);
  • 633 toekenningen voor categorie C: 500 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten heeft ontvangen voor een bedrag lager dan 3.100 euro netto (ofwel 500 euro x 633 = 316.500 euro). 

Het huidige totale verbruik van het beschikbare budget bedraagt 1.516.500 euro .

Els Rochette (one.brussels):

"Dat het grootste deel van het budget nog onbenut is, doet vragen rijzen over of we alle cultuurwerkers wel bereiken. Zijn ze op de hoogte? Zijn er problemen met de voorwaarden die we stellen? Aan de andere kant biedt het de mogelijkheid om een tweede en mogelijke derde ronde van premies uit te keren. Want voor de cultuursector en zij die met cultuur hun brood verdienen, is de coronapandemie nog lang niet voorbij. Net als voor ons allemaal helaas."  

Ondertussen werd er een tweede fase opgestart aan premies voor cultuurwerkers voor de periode van 1 juni tot 30 september, alsook voor personen die de premie van de eerste fase (13 maart tot 31 mei) niet hebben kunnen krijgen. De criteria die Regering vaststelde in samenwerking met de sociale gesprekspartners om de premie te bekomen, is afhankelijk van tot welk paritair comité een werknemer behoort.

Voor de eerste ronde moest de aanvrager werknemer of werkneemster zijn in de culturele en audiovisuele sector die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304 en 329, of een uitzendkracht met een contract dat de code “046”, “495” of “015” vermeldt. Voor de tweede ronde, werd dit verruimd en toegankelijk voor contracten met de codes “046”, “495” en “015” van het paritair comité 200, alsook voor betaalde diensten die werden verleend aan een ION-B die publieke opdrachten van culturele aard verricht. Al deze paritaire comités en werknemerscodes worden over het algemeen toegekend aan werknemers uit de culturele sector.

De Regering paste de voorwaarden voor de tweede ronde premies licht aan om de werknemers uit de culturele sector zo breed mogelijk te kunnen omvatten. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel