'Burgercommissies gaan diversiteit van Brussel weerspiegelen'

Overlegcommissies ook toegankelijk voor Brusselaars die niet vloeiend Nederlands of Frans spreken

Vandaag stemde de Commissie Reglement van het Brussels Parlement over de concrete invulling van de overlegcommissies, waarin Brusselaars samen met parlementsleden zullen werken aan thema's aangedragen vanuit de bevolking. Deze burgercommissies worden samengesteld door een loting te houden onder Brusselse inwoners en gaan dus ook bestaan uit niet-belgische Brusselaars die niet altijd het Nederlands of het Frans machtig zijn. Daarom is one.brussels verheugd dat er taalondersteuning wordt geboden aan deelnemers die dat nodig hebben. Alleen door rekening te houden met de diversiteit van de Brusselse bevolking worden de overlegcommissies een representatief middel om de kloof tussen de burgers en de politiek te dichten. 

 

Els Rochette (one.brussels):

"Het is de bedoeling dat de overlegcommissies de diversiteit van de Brusselse bevolking gaan weerspiegelen. Daarom houden we een loting uit alle Brusselse inwoners, ook de niet-Belgen zonder stemrecht op gewestelijk niveau.  Veel van hen zijn het Nederlands of Frans niet genoeg machtig om een politieke discussie te voeren. Daarom hebben we gepleit voor een taalondersteuning en informele vertalingen voor al die Brusselaars die anders niet goed mee zouden kunnen doen aan het debat. Deze burgercommissies hebben de potentie om het meest inclusieve politieke forum van Brussel te worden, waarin er plaats is voor iedereen die in deze stad woont."

Door een loting zullen 45 Brusselaars geselecteerd worden, die samen een afspiegeling vormen van de diversiteit van onze stad. Een loting onder alle Brusselse inwoners ouder dan 16 jaar. Ook het gedeelte van de Brusselse bevolking die bij de gewestverkiezing geen stem hadden, zoals de niet-Belgische inwoners van Brussel. one.brussels had in haar verkiezingsprogramma het voorstel om met het concept van loting te experimenteren om de democratie te activeren.

Els Rochette (one.brussels):

"Vandaag zetten we een belangrijke stap naar een Brusselse politiek die alle Brusselaars vertegenwoordigd. Ons gewest, onze wereldstad, is één van de meest diverse ter wereld. Toch hebben de meer dan 30% niet-Belgische inwoners van Brussel geen stemrecht bij de gewestverkiezing. Voor deze overlegcommissie gaan we loten uit alle Brusselaars ouder dan 16 jaar om de groep echt representatief te maken voor heel Brussel."

De overlegcommissies zijn een antwoord op de kloof die er is tussen de poltiek en de inwoners van de stad. Als er meer dan 1000 Brusselaars willen dat er een onderwerp op de agenda van een overlegcommissie komt, dan zal dit gebeuren. De gelote burgers, 45 in totaal, gaan over dit onderwerp in gesprek en debat met een 15-tal Brusselse parlementsleden. De overlegcommissie stelt vervolgens aanbevelingen op waar het Brussels parlement of de Brusselse regering rekening mee moet houden. 

Over one.brussels