Commissie Huisvesting bespreekt revolutionaire ontwerpordonnantie over uithuiszettingen

Op donderdag 27 april bespreekt de commissie Huisvesting van het Brussels Parlement een ontwerpordonnantie die gerechtelijke uithuiszettingen moet regelen. Een bijzonder belangrijke ordonnantie in de strijd om huurders te beschermen en de huisvestingsproblematiek in het Brussels Gewest aan te pakken.

Voor parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) is de invoering van duidelijke regels en procedures een stap in de goede richting.

“Uithuiszettingen veroorzaken menselijk drama’s. Met deze ordonnantie proberen we ervoor te zorgen dat deze uithuiszettingen op een humane manier verlopen en dat de rechten van huurders worden gerespecteerd. Maar bovenal is het voorkomen van uithuiszettingen net zo belangrijk is als de procedure zelf.” (Fouad Ahidar)

Daarom vraagt Ahidar om voldoende maatregelen te nemen om huurders te helpen en te begeleiden, zodat ze niet in een situatie van een uithuiszetting terecht komen. Hij pleit voor de versterking van zowel middelen en personeel van de OCMW's om huurders te helpen om hun huurachterstand in te halen en hun woonsituatie te verbeteren.

“Naast de OCMW’s meer ondersteuning bieden, is het bovendien essentieel om het aantal overgangswoningen in het Brussels Gewest te verhogen, zodat huurders die uit hun huis worden gezet, waardig kunnen worden gehuisvest en begeleid naar een nieuwe woning.” (Fouad Ahidar)

Tot slot roemt Ahidar de invoering van een wintermoratorium op de privé-huurmarkt tussen 1 november en 15 maart.

“We verwachten zeer binnenkort de nieuwe cijfers van de daklozentelling. De verwachting is dat die aanzienlijk gestegen zijn. Door ten minste in de wintermaanden te voorkomen dat nog meer mensen op straat komen te staan, pakken we de meest precaire periode aan. Maar de doelstelling moet natuurlijk breder. Iedereen heeft recht op een woning”. (Fouad Ahidar)

Ahidar is ervan overtuigd dat deze ordonnantie, met de juiste implementatie en uitvoering, een belangrijke stap voorwaarts kan zijn in het bieden van adequate huisvesting aan iedereen in het Brussels Gewest. Hij roept op tot samenwerking om ervoor te zorgen dat deze ordonnantie een succes wordt en dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel