‘Constructieve oplossingen nodig om het wederzijds vertrouwen te verbeteren’

Brussels Parlement stemt aanbevelingen voor de relatie tussen politie en burgers

De spanningen lopen de laatste maanden hoog op, tussen burgers en politie. Mede door de coronamaatregelen die een extra inspanning vragen van zowel agenten als Brusselaars. Maar ook vanwege incidenten, waarin de politie betrokken raakte bij een ongeluk met dodelijke afloop en de emoties hoog opliepen. Als positief signaal naar zowel de politie als naar de burgers toe, stemt het Brussels parlement vandaag over een concept resolutie met constructieve en structurele oplossingen. Deze tekst kwam tot stand met steun van de meerderheidspartijen PS, Defi, Ecolo, Groen, Open VLD en one.brussels, onder aanvoering van rapporteurs Els Rochette (one.brussels) en Fadila Laanan (PS).

De gezondheidscrisis en de aanpak van de Covid-19 pandemie heeft de situatie verslechterd. Deze resolutie erkent daarom de complexiteit van het beroep van politieagent. Het gebrek aan respect dat zij soms moeten ondergaan valt te betreuren. Het gevaar dat zij lopen in het uitvoeren van hun taak is onacceptabel. 

Geweld tegen de politieagenten moet snel en effectief worden bestraft, maar wanneer de politie zelf in de fout gaat, moet ook dat op een transparante manier worden aangepakt binnen het kader van onze rechtsstaat. Het is belangrijk dat de politie op een redelijke manier gebruik maakt van haar geweldsmonopolie en dat dit altijd in verhouding staat tot het doel van de politietaken. 

Alle initiatieven om de bevolking dichter bij de politie te brengen, moeten worden aangemoedigd. Net als de kennis van de politie en de burgers over hun rechten en plichten jegens elkaar.

Om te werken aan het wederzijds vertrouwen en de relatie tussen Brusselaars en politie te verbeteren, organiseerde het Brussels parlement een serie hoorzittingen in de commissie Binnenlandse Zaken. 

De tekst die vandaag wordt gestemd is een breed gedragen compromis, dat tot stand kwam met de inbreng van zeer verschillende actoren op het terrein. Aan het woord kwamen onder andere de politiekorpschef van Brussel-Elsene, verschillende politievakbonden, de directeur van de politieschool, het Platform Etnisch Profileren, verschillende jeugdorganisaties en het gelijkekansencentrum Unia.

Enkele van de aanbevelingen uit de resolutie;

  • De noodzaak om politiezones te ondersteunen met de veralgemening van nabijheidspolitie. Denk aan brigades te voet of met de fiets. Agenten zijn daardoor in de straat bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger; 
  • Het opstellen van een standaardprocedure voor online klachten;
  • Om etnisch profileren te bestrijden moet er beter opgevolgd worden wie wordt gecontroleerd: politieraden moeten daarvoor verslag uitbrengen over het aantal door hun politiemensen uitgevoerde identiteitscontroles en de redenen voor deze controles (voor efficiëntere controles en betere misdaadbestrijding);
  • Meer lokaal gerekruteerde agenten in de Brusselse politiekorpsen, onder andere door het Oriëntatiecentrum van Brusafe in te schakelen en zo Brusselaars aan te moedigen om te kiezen voor een job bij de politie en Brusselse kandidaten voor te bereiden op de selectieproeven;
  • Het communicatieprotocol voor crisissituaties te verbeteren, zeker bij incidenten waarbij ernstige gewonden vallen of er een dodelijke afloop is.

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel