Crackgebruik op straat: de zoektocht naar oplossingen

Crackgebruik op straat: de zoektocht naar oplossingen

85% van de bezoekers zou zonder gebruikersruimte op straat gebruiken

Het toegenomen gebruik van crack in ons gewest baart zorgen. Transit vzw merkte de laatste zeven jaar een stijging van 30% naar 60% verslaafden bij haar bezoekers. In de MIVB-stations waren vorig jaar meer dan 1.200 meldingen van openlijk drugsgebruik, 70% meer dan het jaar voordien. Gebruikersruimtes zijn een belangrijk deel van de oplossing. Els Rochette stelde hier vandaag een vraag over aan minister Maron.

In mei 2022 opende de eerste Brusselse gebruikersruimte, GATE, zijn deuren. Ondertussen vinden dagelijks 90 tot 100 personen er hun weg naartoe. 85% van hen geeft openlijk toe dat ze zonder gebruikersruimte op straat zouden gebruiken. 

Els Rochette: "Gebruikersruimtes hebben, naast een beperking van overlast en gezondheidrisico’s, ook positieve gevolgen voor het verminderen van de verslavingsproblematiek zelf. De komst van GATE is dus een goede zaak. Maar dit soort initiatieven blijft vandaag helaas te klein in verhouding met het probleem”.

GATE heeft een maximale capaciteit van 150 dagelijkse bezoeken. Volgens minister Maron is er dus “speelruimte over en is er geen versterking nodig van de voorzieningen”. De vraag is echter of alle mensen die nood hebben aan de gebruikersruimte er ook geraken. Wij denken van niet. 

Wat niet over het hoofd mag worden gezien, is dat veel druggebruikers tegelijk dakloos zijn. “De éérste preventiemaatregel om druggebruik tegen te gaan, is kwaliteitsvolle opvang en huisvesting voor de dak- en thuislozen”, zegt Els Rochette.

Om het probleem dus écht aan te pakken is er nood aan een geïntegreerde aanpak, die de problematiek van drugsverslaving met thuisloosheid koppelt. Pas als die integratie gebeurt, zal de situatie beteren. 

Huisvestingsinitiatieven zoals Housing First hebben hier terecht veel aandacht voor. Maar liefst de helft van de door Housing First begeleide personen strijdt tegen verslavingen. Daarom verzekerde de minister dat er een versterkte samenwerking zal komen tussen huisvestingsinitiatieven enorganisaties die toegespitst zijn op drugspreventie. Vzw Dune, gespecialiseerd in hulp aan dakloze druggebruikers wordt weldra erkend als Housing First operator, samen met Doucheflux. Wij juichen dit initiatief van de Minister toe.

De regering heeft ook toegestemd voor een nieuw project, dat specifiek op daklozen en drugsverslaafden in de metro zal focussen. Hierbij zouden organisaties als Diogènes, MIVB en Transit vzw betrokken worden. Het vrijgemaakte budget: 800.000 euro. Een stap in de goede richting, maar wij hopen dat dit geen druppel op een hete plaat is.

Het voorstel op federaal niveau om openbaar druggebruik te beboeten met 1.000 euro zou de gebruikers enkel meer de dieperik induwen. Wij willen er zijn voor zij die het moeilijk hebben. Laat ons dus de hand reiken in plaats van de arm(en) te pakken.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel