'De meest kwetsbaren verdienen de meeste aandacht van de Brusselse regering'

one.brussels signaleert zware impact coronacrisis op daklozen en ouderen in de rusthuizen

Vandaag kwam het Brussels parlement digitaal bijeen voor een overleg met de Brusselse regering over de aanpak van de coronacrisis. Onder andere Els Rochette (one.brussels) had op dit crisisoverleg aangedrongen om te spreken over de sociale effecten van de bestrijding van het coronavirus. Vooral de meest kwestbaren in de samenleving, bijvoorbeeld hen die op straat leven, dreigen het hardst geraakt te worden. Hilde Sabbe (one.brussels) uitte haar zorgen over de situatie in de rusthuizen waar een accuut tekort aan personeel de basale zorg voor ouderen in gevaar brengt.

In tijden van crisis is het belangrijk dat de regering efficiënt kan handelen. Daarom gaf het Brussels parlement een volmacht. Maar tegelijk is het belangrijk dat parlementariërs hun rol blijven spelen, bijvoorbeeld door signalen vanuit de stad op te pikken. Zo signaleert Els Rochette (one.brussels) een ware sociale crisis onder hen die op straat leven:

"De honderden daklozen van 3 weken terug leven nog altijd op straat, maar nu als opgejaagd wild. Zo werden ze door de politie weggejaagd uit het Centraal Station. De zitbanken mogen niet meer gebruikt worden. Alle openbare toiletten in metro- en treinstations zijn gesloten. Overlevingsstrategieën in normale tijden, vallen weg. Er zijn amper voorbijgangers, dus er wordt amper iets in het potje geworpen. Vuilbakken blijven leeg, dus op zoek gaan naar iets eetbaars zit er niet in."

Veel waardevolle initiatieven zien het licht, maar er blijft nood aan een gecoördineerde aanpak van de sociale effecten van deze crisis. Om ruimte te zoeken voor dag- en nachtopvang van daklozen en mensen zonder papieren. Er wordt voortgang geboekt door de regering, maar er zijn nog veel mensen die op straat slapen en overdag nergens terecht kunnen. Voor hen is ‘blijf in uw kot’ een onmogelijke opdracht. Verschillende gemeenten namen reeds het voortouw, door de douches van hun zwembad te openen of hotels ter beschikking te stellen, maar de regie moet in handen zijn van het Gewest. Els Rochette (one.brussels):

"Ik besef dat de uitdaging van deze Brusselse Regering enorm is. Ondermeer door de kille maatregelen van Maggie De Block die honderden asielzoekers letterlijk in de kou laat staan, kwamen honderden extra mensen op straat terecht. Extra plaatsen werden gecreëerd en reeds 2 weken geleden opende onder andere een hotel met 150 plaatsen haar deuren. Ook Samu Social creëerde extra bedden, voor daklozen met symptomen van Corona. Er kwam initiatief van Artsen Zonder Grenzen in Tour ‘n Taxi, van gemeenten Vorst en Etterbeek."

De Brusselse regering richtte al begin maart een economische taskforce op, met onder andere de sociale partners, om de impact van corona te mitigeren. Via het nummer 1819 en de bijbehorende website vinden zelfstandigen en ondernemingen duidelijke informatie. Dergelijke coördinatie en communicatie is ook broodnodig voor alles wat gezondheid en bijstand aan personen betreft. Een taskforce op dit gebied, waarin wordt samengewerkt met de sector en de organisaties op het terrein is noodzakelijk. Tijdens het overleg bevestigde minister Maron dat er ondertussen ook een taksforce gezondheid en bijstand aan personen operationeel is. Els Rochette (one.brussels) stipt aan dat er nog veel werk te verzetten valt:

"De sociaal werkers op het terrein weten nog niet waar ze daklozen naartoe kunnen sturen. Qua communicatie is maandag een groen nummer bekend gemaakt, 0800 35 243, waar men terecht kan in sociale noodsituaties. Het is cruciaal dat de mensen die de telefoon opnemen ook oplossingen aanreiken. Gisteren nog kon men niet antwoorden op de vraag waar een dakloze terecht kan voor opvang."

Voor deze crisis startte waren de opvangplaatsen reeds ontoereikend en de nieuwe structuur Bruss’help onderbemand. Zij moet nu alles in het werk stellen om de opvang, de maaltijdbedeling, de veiligheidsmaatregelen voor COVID-19 kwalitatief te coördineren. Gelukkig deed de regering de aankondiging om bijna 4 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de opvang van daklozen in de stad. Els Rochette hoort op het terrein een voorzichtige reactie:

"De organisaties die dagelijks de straat op gaan, merken nog geen verschil. Gisteren namen 72 mensen een douche bij Doucheflux. In plaats van dat dit cijfer daalt, omdat mensen in een nachtopvang terecht kunnen, stijgt dit aantal licht. Bruss’help doet fantastisch werk, evenals Samu Social, Artsen zonder grenzen, Diogenes, Straatverplegers, Doucheflux, Samenlevingsopbouw, Dokters van de Wereld, HOBO, de vele vzw’s en burgerinitiatieven, die honderden maaltijden per dag bereiden en verspreiden…. Het is cruciaal dat de organisaties en vrijwilligers op het terrein over voldoende beschermingsmateriaal beschikken."

 

Situatie in de rusthuizen

We weten ondertussen dat ouderen extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus en dat deze epidemie vooral hen treft. Daarom is het bijzonder verontrustend dat in Brusselse rusthuizen soms tot 2/3 van het personeel uitgevallen is, hetzij omdat ze zelf besmet zijn, hetzij door een andere ziekte, hetzij door angst. Hilde Sabbe (one.brussels) drong er bij de Ministers op aan hier snel actie op te ondernemen:

"Het personeel in de rusthuizen voelt zich onvoldoende beschermd door een tekort aan maskers, handschoenen of beschermende kledij. Bijzonder ernstig is dat deze mensen vaak niet vervangen worden, omdat zulks duizenden euro extra kosten kan betekenen. Er wordt blijkbaar niet genoeg gecontroleerd. Dit resulteert erin dat de meest kwetsbare groep niet alleen niet goed beschermd wordt tegen corona maar zelfs de meest elementaire verzorging ontbeert."

Deze ontwikkelingen zijn onaanvaardbaar en daarom vraagt Hilde Sabbe (one.brussels) de regering om extra in te zetten op controle en vervanging van het uitgevallen personeel in de rusthuizen. Het gewest moet er mede voor zorgen dat iedereen in de rusthuizen in veilige omstandigheden kan werken, zodat het verantwoord is dat de werknemers en de vrijwilligers er aan de slag gaan.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel