'De noodkreet van ouders moet gehoor krijgen'

Els Rochette vraagt om extra Vlaamse middelen in te zetten voor Brusselse kinderopvang

Vandaag vond er een debat plaats in de Raad van de Vlaamse Gemeenschap over het gebrek aan personeel in de kinderopvang. De PVDA-fractie had een interpellatie ingediend naar aanleiding van de protesten van Brusselse ouders die geen plek in een kinderdagverblijf kunnen vinden, waarop Brussels parlementslid Els Rochette tussenkwam.

Uit antwoorden op haar vragen in juli jongstleden bleek dat 90% van de creches in Brussel met openstaande vacatures kampen en dat er in veel gevallen sprake is van verkorte openingsuren en gesloten leefgroepen. Vandaag vroeg ze Brussels minister Van de Brandt, bevoegd voor kinderopvang, om de noodkreet van de Brusselse ouders te vertalen naar de Vlaamse Regering en minister Crevits in het bijzonder. Dat er 115 miljoen euro is vrijgemaakt in Vlaanderen voor de kwaliteit van de kinderopvang betekent dat ook Brussel extra middelen moet kunnen krijgen. 

Els Rochette (one.brussels):

"Als Brusselse Raadsleden hebben we de Minister op het hart gedrukt de noodkreet van Brusselse ouders over te brengen naar de Vlaamse Regering. Dat er 115 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de kwaliteit van de kinderopvang biedt ook mogelijkheden ook voor Brussel. We moeten het beroep van kindbegeleider in de kinderopvang aantrekkelijker maken om de personeelstekorten op te lossen."

Op 14 september trok een groep ouders die geen opvang kan vinden voor hun kinderen naar het kabinet van Vlaams minister Crevits. Om daar een noodcreche in te richten om aan te tonen dat de wanhoop bij vele ouders niet ver weg is. 

Els Rochette (one.brussels):

"Het gebrek aan personeel, bij 90% van de kinderdagverblijven, leiden tot een slijtageslag. Ook bij de ouders die vaak met verkorte openingsuren geconfronteerd worden die niet aansluiten bij mensen die voltijds moeten werken. Doordat op steeds meer plekken leefgroepen zijn gesloten, is het gebrek aan plekken opgelopen en vinden jonge ouders geen plek meer voor hun kindje."

Minister Elke van den Brandt gaf in haar antwoord aan dat er meerdere activiteiten zijn ondernomen door de VGC om kinderbegeleiders te werven. Zo zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd om kinderdagverblijven met vacatures te koppelen aan potentiële kandidaten. Over hoe het tekort van kindbegeleiders zich ontwikkelt baseert ze zich op de cijfers van openstaande vacatures bij Actiris. Daaruit blijkt het probleem nog niet te zijn afgenomen. 

In woorden van de Minister is er wel degelijk een groot probleem. Kindbegeleiders hebben meer kinderen onder hun hoede, moeten langere uren maken en kunnen minder verlof nemen. Ze durven zich niet ziek te melden omdat de gevolgen daarvan groot zijn. Coordinatoren springen bij in de opvang van kinderen. De openingsuren worden steeds vaker ingekort en leefgroepen moeten gedeeltelijk of geheel sluiten. De druk verschuift zo naar de gezinnen die beperkte of geen opvang hebben voor hun kinderen. 

Els Rochette (one.brussels):

"Dat het probleem sinds juli nog niet is opgelost, daar heb ik volledig begrip voor. Het gaat om de politieke acties die worden genomen. Het is goed om te horen dat de VGC actie onderneemt om meer kandidaten te vinden voor de openstaande vacatures. Maar het gaat hier ook om een politiek probleem dat met de Vlaamse minister moet worden uitgeklaard. Daarin verwacht ik dat u het signaal van de Brusselse ouders naar haar overbrengt."

Minister Van den Brandt gaf aan dat ze op 6 september jongstleden het laatste overleg heeft gehad met Minister Crevits en zo snel mogelijk met haar om tafel wil over de besteding van de extra Vlaamse middelen voor kinderopvang in Brussel.

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel