'De politiezones éénmaken is een fundamentele hervorming die vraagt om draagvlak en juridische en financiële onderbouwing'

Zwakke NV-A resolutie draagt op geen enkele wijze bij aan verandering in Brussel

one.brussels is voor een éénmaking van de politiezones, met een sterke lokale verankering van de politie. De resolutie die de N-VA en CD&V daarover indiende in het Brussels Parlement is daartoe niet de juiste weg. Ten eerste omdat het geen serieus beleidsdocument is, maar een gemakzuchtige verzameling krantenquotes. Ten tweede omdat fundamentale hervormingen vragen om draagvlake en een degelijke juridische onderbouwing. Dat omvangrijke proces zal binnenkort starten met de Staten-Generaal over de hervorming van Brussel. 

Els Rochette (one.brussels):

"De politiezones éénmaken, dat is een fundamentele hervorming. Dit is heavy stuff. Een simpele resolutie op basis van krantenknipsels en zonder juridische of financiële onderbouw, volstaat niet. Eerlijk, deze resolutie lijkt snel-snel bij elkaar gecopypastet tijdens een avond op café. Deze hervorming moet wetenschappelijk en maatschappelijk worden onderbouwd. Wat zullen de gevolgen zijn van een éénmaking? Wat zijn de financiële implicaties, de risico’s en de kansen? Er is een analyse nodig."

Veel Brusselaars, welke taal ze ook spreken, begrijpen niet waarom er zes politiezones bestaan. Waarom er aan de enekant van de straat andere regels gelden dan aan de andere kant, enkel en alleen omwille van een fictieve, administratievegrens die enkel in de hoofden van politici logisch is. Ook zij wensen meer samenhang. Dit moet gaan over efficiëntie, betere dienstverlening, meer doen met hetzelfde geld. 

Els Rochette (one.brussels):

"Dit is géén zaak van Nederlands- tegen Franstaligen. Maak de discussie communautair en je geraakt nergens meer. Daar moeten we van af. De indieners weten zelf maar al te goed dat een draagvlak nodig is. Ik citeer Johan Van den Driessche, voormalig Brussels Parlementslid voor N-VA: “Een politiefusie moet gedragen zijn. Het heeft dus geen zin om die nu federaal op te leggen.” (uit DS20/11/17) Hij zei dit ter verdediging van Jan Jambon, de federale N-VA Minister van Binnenlandse Zaken in de vorige legislatuur, die geen enkel initiatief heeft genomen om de politiezones samen te voegen."

Nu de NV-A niet meer de touwtjes in handen heeft, is het makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Dat is niet fraai. Zeker omdat er binnenkort een Staten-Generaal start over de stadshervorming, met een breed debat over hoe Brussel te verbeteren,zonder taboes. Een debat dat er dankzij one.brussels gekomen is en waarin we concreet vooruitgang hopen te boeken.

Els Rochette (one.brussels):

"De éénmaking van de politiezones zal daar uiteraard ook op de agenda komen. Het uitgangspunt van one.brussels is duidelijk. Brussel heeft het financieel moeilijk. Eén stadsgewest zal ons beter beleid en extra miljoenen opleveren. Die willen wij inzetten voor alle Brusselaars. Voor meer solidariteit en betere dienstverlening. Maar om daar te geraken, moeten we ook praten met mensen die er anders over denken."  

Naast de Staten-Generaal, is er ook op andere vlakken vooruitgang geboekt. Als gevolg van de zesde staatshervorming, werd ondertussen Brussel Preventie en Veiligheid, de gewestelijke Instelling van Openbaar Nut, in het leven geroepen.Voor een gecentraliseerd veiligheidsbeheer en een gewestelijk veiligheidsbeleid. De gewestelijke school voor veiligheid-, preventie- en hulpdienstberoepen, Brusafe, werd opgericht. En in 2021 werd het crisis- en communicatiecentrum in gebruik genomen, evenals een platform voor videobewaking. 

Tegelijkertijd lanceerde Federaal minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, de Staten-Generaal van de Politie (SEGPol) die, 20 jaar na de politiehervorming van 2001, de werking van de politie opnieuw onder de loep moet nemen.  Is Brussel ook van de partij? Jazeker. Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) volgt dit proces op, Brulocalis vertegenwoordigt de Brusselse gemeenten en alle Brusselse korpschefs kunnen deelnemen aan de ronde tafels die lokaal worden georganiseerd. 

one.brussels is voor een éénmaking van de politiezones, met behoud van lokale aanwezigheid van de politie. Daarom stemmen we niet carrément tegen deze resolutie, maar heeft onze fractie zich onthouden.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel