'De tijd is gekomen om de koloniale symbolen in de stad aan te pakken'

one.brussels roept in het Brussels Parlement op tot dekolonisatie van de publieke ruimte

Vanmiddag stemde het Brussels Parlement in met een resoltutie over dekolonisatie van de publieke ruimte. Hilde Sabbe (one.brussels) schreef mee aan de tekst en bracht een aantal elementen in over de noodzaak van dekolonisatie in het onderwijs en de koppeling met structureel racisme wat voortkomt uit koloniale denkbeelden. Het is essentieel dat de schoolgaande generaties meer te weten komen over het koloniale verleden van België.

Met meer dan 182 nationaliteiten op het Brusselse grondgebied leven we in één van de meest kosmopolitische steden ter wereld. De vele koloniale symbolen die vandaag nog te vinden in de publieke ruimte van onze hoofdstad, passen niet bij deze diverse samenleving. Brussel moet een voortrekker op het vlak van diversiteit en inclusie. Jongeren die hier opgroeien moeten zichzelf herkennen in de publieke ruimte om volwaardige te willen deelnemen in onze maatschappij. 

Hilde Sabbe (one.brussels): 

"De Brusselse samenleving van nu vraagt om de symbolen van het verleden in een nieuw kader te zetten. De koloniale denkbeelden werken door tot de dag van vandaag en niet op een goede manier. Ze zijn gekoppeld aan structureel racisme en de ongelijke behandeling die veel Brusselaars met een andere huidskleur moeten ondergaan. Het aanpakken van de  koloniale symbolen is noodzakelijk geworden. Wij als Brusselaars omarmen diversiteit en de publieke ruimte moet dat uitademen."

Gezien het belang van het koloniale verleden in de geschiedenis van België en Europa is het belangrijk dat leerlingen hier de juiste kennis over opdoen. Daarom vraagt de resolutie dat de Brusselse overheden alles doen wat binnen hun macht ligt om aan de dekolonisatie van het onderwijs te werken. Dat kan door het inzetten op de structurele ondersteuning van middenveldorganisaties en het faciliteren van structurele samenwerkingen met de Brusselse scholen. Vele van deze middenveldorganisaties leveren al jaren kwaliteitsvol werk op dit onderwerp. Er is nood aan actueel lesmateriaal dat aansluit bij de leefwereld van de Brusselse jongeren én waarin dus ook aandacht is voor het koloniale verleden van deze stad en dit land.

Hilde Sabbe (one.brussels):

"Ik voerde een hele reeks gesprekken met Brusselaars van Congolese afkomst die zich inzetten voor dekolonisatie via hun werk of verschillende vormen van activisme. Wat me vooral bijgebleven is dat mensen van Congolese afkomst zich nog te weinig betrokken voelen op  het politieke en maatschappelijke niveau als het gaat over dekolonisatie en in de strijd tegen racisme. Het aanpassen van koloniale symbolen is een belangrijke eerste stap. Daarnaast vragen vele verenigingen ook om het koloniale verleden in het onderwijs aan te pakken."

Om de Brusselaars te betrekken bij het vraagstuk van dekolonisatie, nam one.brussels een enquête af om te vragen wat er moet gebeuren met koloniale symbolen in de publieke ruimte: ze behouden, contextualiseren, vervangen, vergezellen of verwijderen?

Afgaand op de ruim 1.100 respondenten is er een duidelijke steun voor de noodzaak om de koloniale symbolen te  contextualiseren. Onder de Brusselaars is 69% van de respondenten voor deze optie te vinden, van de respondenten buiten Brussel zelfs 73%. Dat er iets moet gebeuren om de standbeelden van Leopold II te voorzien een context, daarover lijkt een consensus te bestaan.

Over het behouden van de standbeelden is er onder Brusselaars juist een grote verdeeldheid, 50% van de respondenten uit Brussel is voor het behouden, 50% is tegen het behouden van de standbeelden. Waarin opvalt dat mensen een duidelijke uitgesproken mening hebben, want 4 op 10 is het er erg mee eens en 4 op 10 van de respondenten is het er erg niet mee eens. Voor het verwijderen van de standbeelden is er ook onder de Brusselse reacties geen meerderheid te vinden. Van de respondenten buiten Brussel is zelfs 77% tegen het weghalen van bijvoorbeeld de Leopold II standbeelden. 

Via de link https://www.one.decolonise.brussels/resultaten/ kunt u het rapport met resultaten van de enquête downloaden. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel