'De tijd is rijp voor één politiezone in Brussel'

one.brussels juicht federaal onderzoek naar ééngemaakte Brusselse politiezone toe

Vanuit one.brussels is er de wens om de zes politiezones samen te brengen in één politiezone, voorgezeten door de Minister-President van Brussel. Dat de federaal Minister van Binnenlandse Zaken een studie laat uitvoeren naar het functioneren van de Brusselse politiezones laat zien dat de tijd rijp is voor dit idee. De samensmelting van politiezones is noodzakelijk voor een efficiënt en gecoördineerd veiligheids- en preventiebeleid op maat van het Brussels Gewest. Een ééngemaakte politiezone staat maatwerk niet in de weg, maar gaat juist ervoor zorgen dat er een grootstedelijk korps komt, met de juiste democratische controle van het Brussels Parlement. 

Els Rochette (one.brussels), lid van de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussel Hoofdstedelijk Parlement, reageert verheugd:

"Binnen een ééngemaakte politiezone kunnen we beter werk maken van gespecialiseerde diensten zoals snelle interventies en grote evenementen, maar ook efficienter de administratieve verwerking doen en is meer mogelijk qua preventie. Deze ééngemaakte zone moet op echte proximité ingericht worden. Een daadwerkelijk nabijheidsbeleid ligt niet bij de bestaande 6 politiezones of de 19 burgemeesters die ze leiden, maar in de buurten en wijken van de stad. Dat is pas nabij."

Een groot probleem is op dit moment de democratische controle op wat de politiekorpsen doen. Els Rochette:

"Als er op dit moment iets misgaat met politieoptreden, is er te weinig democratische controle. Op gewestelijk niveau wijzen de Ministers of naar Federaal, of naar de bovengemeentelijke politieraden van de politiezones. Wanneer de politie over de schreef gaat, er misstanden zijn of er wordt geweld ingezet tegen Brusselaars, dan moet de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid kunnen nemen. In een ééngemaakte politiezone onder toezicht van de Minister-President is dit het geval!' 

Els Rochette stelt vragen aan minister-president Vervoort over de rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het federale onderzoek naar de Brusselse politiezones. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel