De toekomst van de gevangenis-sites van Sint-Gillis en Vorst? Buurtbewoners en Brusselse beleidsmakers in het ongewisse

Hilde Sabbe (one.brussels) vraagt Vervoort naar de afspraken met federaal niveau

In februari kondigde federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne aan dat de gevangenis van Sint-Gillis langer zal openblijven. Dat gaat tegen alle afspraken in. Oorspronkelijk zouden alle gevangenen van Vorst en Sint-Gillis dit najaar namelijk overgeplaatst worden naar de gevangenis van Haren.

Hoeveel langer zal Sint-Gillis exact openblijven? Komen er extra investeringen voor de verloederde gevangenis? Wat zal er gebeuren met de gevangenissites? Allemaal vragen waar wij in Brussel voorlopig het raden naar hebben. Daarom voelde Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussel) minister-president Rudi Vervoort vandaag aan de tand over de afspraken die gemaakt werden met het federaal niveau.

Openhouden van de gevangenis van Sint-Gillis: een goed idee? 

Één van de belangrijkste redenen om de gevangenis van Sint-Gillis te verhuizen naar een nieuw complex, zijn de mensonwaardige omstandigheden waarin de gedetineerden er vandaag gehuisvest zijn. België werd al meermaals veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten door haar overbevolkte gevangenissen.

Hilde Sabbe (one.brussels):

"Dat de federale regering de verouderde gevangenis van Sint-Gillis – in de staat waarin zij vandaag verkeert – nog langer wil openhouden, is moreel onaanvaardbaar. Daarnaast weten we absoluut niets over de manier waarop de gevangenis langer zal openblijven. Ook gevangenen verdienen een menswaardig verblijf, zonder ratten, overbevolkte cellen of instortende gebouwen. Het is gissen naar de intentie en de manier waarop de federale regering de omstandigheden in de gevangenis van Sint-Gillis zal verbeteren." 

Wat zijn de volgende stappen? 

We weten in Brussel vandaag zeer weinig over wat er staat te gebeuren in Vorst en Sint-Gillis. Zoals wel vaker heeft Brussel weinig te zeggen over wat er op haar grondgebied gebeurt. 

Hilde Sabbe (one.brussels):

"Het is onbegrijpelijk dat de federale regering, zonder overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, unilateraal besluit om de gevangenis van Sint-Gillis langer open te houden. Zeker gezien de beslissing een grote impact zal hebben op de gemeenten Sint-Gillis en Vorst en de omwonenden van de gevangenissen. Terwijl de site van Vorst binnenkort vrij zal komen, zal de gevangenis van Sint-Gillis nog in gebruik blijven. We moeten koste wat kost vermijden dat het overgrote gedeelte van de site leeg blijft staan en zal verloederen. Dat zou enorm nefast zijn voor de buurt en de omwonenden."

Hoewel de federale regering ervan overtuigd is dat het openhouden van de gevangenis in Sint-Gillis op geen enkele manier de reconversie van de site in Vorst zou hypothekeren, is er vandaag nog steeds geen concreet plan over wat er met beide sites uiteindelijk zal gebeuren.

Ook de buurtcomités en omwonenden maken zich ernstige zorgen. Afgelopen donderdag organiseerde Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels) daarom een praatavond over de toekomst van de gevangenissites in Sint-Gillis en Vorst. De buurtbewoners hebben eveneens geen idee over wat er staat te gebeuren met de sites die al meer dan honderd jaar deel uitmaken van het stedelijk weefsel van Sint-Gillis en Vorst.

Brussel moet inzetten op het opkopen van de gronden

Brussels minister-president Rudi Vervoort verzekerde dat hij het risico op leegstand en verloedering reeds aankaartte bij de federaal regering. Maar het is duidelijk: zolang de gronden in handen zijn van de federale regering, zal er weinig bewegen in het reconversiedossier. 

De mogelijkheid dat het Gewest de sites zelf opkoopt en aan de slag gaat met de herbestemming lijkt het beste scenario. Dat de Brusselse regering hierover reeds aan de onderhandeltafel zit met federaal, is een positief signaal. 

Hilde Sabbe (one.brussels):

"Net zoals gebeurde bij de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene (vandaag See U), zou het goed zijn dat het gewest zelf eigenaarschap heeft over de toekomstige plannen van de sites. Kortom, vandaag zijn er nog enorm veel zwarte gaten in het dossier en het federaal niveau is karig met de informatie die ze verstrekt. Dichte opvolging is nodig: voor een menswaardig bestaan van gevangenen en voor de buurtbewoners van de prisons die duidelijkheid verdienen over hun wijk."

Over one.brussels