'De vervoersbehoefte vraagt zowel om traditionele taxi's, als nieuwe spelers waar chauffeurs klanten oppikken via apps'

Brussels Parlement bespreekt nieuwe taxi ordonnantie

In de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement werd deze ochtend de nieuwe taxi ordonnantie gepresenteerd door minister-president Vervoort. Deze nieuwe regels moeten een verouderde ordonnantie uit 1995 vervangen en zal het bestaan van nieuwe spelers op de markt van betalend personenvervoer een plek geven. Naast de traditionele standplaatstaxi's wordt er een wettelijke kader geschapen voor straattaxi's, waarmee chauffeurs klanten kunnen oppikken en afzetten die een rit bestellen met hun online applicatie. Voor one.brussels is het belangrijk dat er een einde wordt gemaakt aan de juridische onzekerheid en dat er een evenwicht is qua rechten en plichten voor zowel de taxi-sector als de bestaande LVC-chauffeurs.

Els Rochette (one.brussels):

"De chauffeurs leven al veel te lang in onzekerheid en daarom alleen al is het goed dat er nu eindelijk een nieuwe wettekst ligt. Waarmee we een evenwicht zoeken tussen de belangen van de taxi-chauffeurs en de chauffeurs die op basis van een applicatie hun klanten oppikken. Daarbij staat voor ons de dienstverlening aan de Brusselaar voorop. Er is ontzettend veel vraag naar betalend personenvervoer in Brussel. Veel meer dan waar de traditionele taxi-sector aan kan voldoen."

In de vorige legislatuur deed toenmalig minister van mobiliteit Pascal Smet (one.brussels) een voorstel om de regelgeving van de sector te moderniseren, maar het dossier kwam in een impasse terecht. Voor Brusselaars zijn applicaties als Uber en Heetch ondertussen niet meer weg te denken. Veel van hen verkiezen de dienstverlening die ze krijgen via de applicaties boven het nemen van een taxi.

Els Rochette (one.brussels):

"In de afgelopen maand alleen heb ik al meerdere negatieve ervaringen gehad bij het nemen van een taxi. Betalen met een kaart lukte niet. Toen ik achterin in het Engels sprak werd er een omweg gekozen omdat de chauffeur dacht dat we toeristen waren. Zelfs één keer bood een chauffeur aan mij mee naar binnen te brengen, omdat het zijn laatste rit van zijn dienst was. Ervaringen die je niet hebt bij het bestellen van een rit via een app. Recent zijn de prijzen van een Uber hoger dan die van een taxi, wellicht omdat het aanbod aan LVC-chauffeurs door alle onzekerheid is gedaald."

Veel details van de ordonnantie, zoals het aantal straattaxi's dat zal worden toegelaten en de tests die chauffeurs af moeten leggen om een licentie te krijgen, worden op een later moment door de Regering in een uitvoeringsbesluit vastgelegd. Het is van belang dat de LVC-chauffeurs die nu in Brussel rijden zoveel mogelijk de kans krijgen om hun werk voort te zetten.

Els Rochette (one.brussels):

"De numerus clausus, het aantal straattaxi's dat een licentie zal krijgen, wordt pas op een later moment door de Regering vastgesteld. Net als de details van de tests die chauffeurs moeten afleggen om een licentie te krijgen. Voor ons is het essentieel dat alle Brusselse chauffeurs hun job voort kunnen zetten. Wij zullen ons expliciet verzetten tegen een te laag aantal licenties of een test die het hen onnodig moeilijk maakt om een licentie te krijgen. De vervoersbehoefte vraagt zowel om traditionele taxi's, als nieuwe spelers waar chauffeurs klanten oppikken. Daarvoor scheppen we nu een duidelijke wettelijk kader."   

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel