De Vlaamse regering bespaart extra hard op Brussel

De Vlaamse regering kiest voor 4 extra besparingen specifiek op Brussel dat zo 8,5 miljoen EUR verliest.

Brussel is kind van de rekening van de Vlaamse begroting stellen Vlaams parlementslid Hannelore Goeman en Brussels parlementslid Els Rochette van One.Brussels sp.a. De lineaire besparing op subsidies treft Brussel met bijna 4mio EUR al extra hard. Daarbovenop komt nu nog een kaasschaaf op de Brusselbegroting en 3 besparingen die enkel en alleen Brussel treffen en contrasteren met het terecht extra budget voor gemeenten rond Brussel zoals Ninove of Denderleeuw. De Vlaamse regering bespaart in totaal meer dan 8,5 miljoen EUR op haar hoofdstad.

De Vlaamse begroting leert dat Brussel extra hard getroffen wordt door de besparingsplannen[1]:

  1. De kaasschaaf van 3-6% op subsidies treft Brussel extra hard door de grote concentratie gesubsidieerde organisaties. Brusselse organisaties kregen bv. 1/4 van de projectsubsidies Kunsten. In totaal verliest het Brusselse werkveld 3,8 miljoen, gaande van de KVS tot Jes.[2]
  2. Binnen de Brusselbegroting worden werkingssubsidies gegeven, structureel en via een oproep.  Hier verdwijnt 665.000 EUR. De zwaarst getroffenen zijn Muntpunt, Bruzz, Huis van Gezondheid, Brik, en Brede School.
  3. Het Brusselfonds van de brusselbegroting dient vooral voor infrastructuuruitgaven. Met een besparing van 2.900.000 wordt dat gehalveerd. Een groot deel van de uitgaven ligt vast[3] (erfpacht Muntpunt, ….). Minister Dalle kan ook nog een overschot van reeds toegekende middelen toevoegen (1.6 mio EUR). Dat geeft nog zo’n 1 mio EUR aan vrije ruimte in 2020.
  4. Vlaanderen financiert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voornamelijk via de dotatie (26,88 mio), het stedenfonds (17.8 mio) en de sectordecreten (4.8 mio). Voor de gemeenten werden deze budgetten met een index toegevoegd aan het gemeentefonds. Daar raakt de regering niet aan. Voor de VGC:
  • blijft de dotatie intact (maar nog steeds niet geïndexeerd, hetgeen 1 mio/jaar scheelt)
  • wordt er 1 mio bespaard op het stedenfonds (-6%)[4]
  • wordt er 251.000 bespaard op de sectordecreten (-6%)[5]

 

Hannelore Goeman: “Minister Dalle zou de belangen van Brussel bij zijn collega’s verdedigen als een ambassadeur, de Vlaamse regering zou blijven investeren in haar hoofdstad. Maar na de woorden, de daden. En die tonen dat Brussel bewust een aantal keren extra geviseerd wordt. Deze besparingen vallen des te meer op omdat ze contrasteren met financiële injecties in andere gemeenten. Vlaanderen laat de middelen van het Stedenfonds en de sectordecreten ongemoeid voor de Vlaamse gemeenten, maar niet voor de VGC. In hetzelfde begrotingsartikel dat 1.000.000 bespaart op de stedenfondssubsidie voor Brussel wordt wel 4.000.000 extra voorzien aan subsidies voor de grootstedelijke uitdagingen van Ninove, Zottegem, Geraadsbergen en Denderleeuw. Het Brusselfonds verliest 2.9 mio EUR maar een nieuw Randfonds krijgt deze legislatuur 20.000.000. Ongetwijfeld hebben deze gemeenten extra hulp nodig, maar niet ten koste van de Brusselse grootstedelijke uitdagingen. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze om broodnodig budget uit Brussel weg te trekken, minister Dalle heeft dat niet enkel laten gebeuren, hij snoeit zelf nog eens hard in zijn Brusselmiddelen”

Els Rochette: “Voor de Brusselse organisaties op het terrein is dit zeer slecht nieuws. Ze zijn elke dag in de weer in uitdagende omstandigheden maar zien na de besparing op hun basismiddelen nu ook  de mogelijkheden verdwijnen voor infrastructuur of vernieuwing. Meerderheid en oppositie zijn het erover eens dat de Brusselse welzijnssector aan een financiële inhaalbeweging verdient, de Brusselnorm is hier zeer veraf. Veel Brusselse academies hebben dringend nood aan verbouwingen. Dit zijn maar twee voorbeelden van sectoren waarvoor het Brusselfonds een cruciale financieringsbron was die nu opdroogt. Met de hakbijl in de projectsubsidies Kunsten kan het niet anders dan dat er minder vernieuwend aanbod zal zijn in onze hoofdstad terwijl het bloeiende veld van ‘Nederlandstalig-Brusselse’ kunstenaars net zo’n reclame is voor de rol van Vlaanderen in Brussel. ”

 

BIJLAGE 1

Samenvatting besparingen Vlaanderen op Brussel

Wie?

Wat?

Besparing voor Brussel

opmerking

All

3/6 % kaasschaaf subsidies

3 873 869

Extra voelbaar in Brussel door concentratie organisaties

Dalle

Brusselbegroting – subsidies

665.176

 

Dalle

Brusselbegroting – Brusselfonds

 

2.900.000

 

 

Somers

Stedenfonds

1.000.000

Aan parallelle middelenstroom naar VL gemeenten wordt niet geraakt

All

Lokale sectordecreten

251.959

Aan parallelle middelenstroom naar VL gemeenten wordt niet geraakt

 

Totaal

8.699.828

 

 

 

BIJLAGE 2

3 tot 6% besparing op subsidies – effect op Brussel

VL

Impact Brussel

KUNSTEN

 

Structurele subsidies

-1 285 087 EUR

Projectsubsidies

-1 446 136 EUR

SOCIAAL CULTUREEL WERK

 

Koepels VL

-672.783,57

 

Citizenne

-28 391

Zinnema

-37 860

BIBLIOTHEKEN en LOKAAL CULTUURBELEID

 

Subsidie VL aan Brusselse bibliotheken

-108 000

Subsidies VL aan Brusselse gemeentes

-54 000

ERFGOED

 

AMVB

-12.150

Subsidies aan VGC – decreet lokaal JB

3

JEUGD REGIONALE PARTNERS

 

-Jes

-20792

-ABC

-19230

-JHOB

-5700

-GROEP INTRO

-30 302

-CIRCUS ZONDER HANDEN

-4860

 

3.725.291

 

BIJLAGE 3

Lokale Sectordecreten - effect op Brussel

 

  1. sectordecreet

subsidie

6%

3%

inschatting

Decreet lokaal cultuurbeleid

2.380.766

142 845

75.525,03

151.050,06

Decreet lokaal jeugdbeleid

1.106.655,00

66.399,30

33.199,65

33.199,65

Decreet lokaal sportbeleid

800.000,00

48.000,00

24.000,00

48.000,00

Participatiedecreet

100820

6049

2.970,00

5.940,00

Decreet cultureel erfgoed

459.000,00

27.540,00

13.770,00

13.770,00

Totaal verlies VGC

4.982.156,00

298.929,36

149.464,68

251.959,71

Voor de gemeentes:  een verlies 162 000 EUR op bibliotheken en cubelco’s

 

 

 

 

 

 

 

[1] Dit zijn nog onvolledige cijfers, op basis van de nu beschikbare begrotingsinformatie. De besparingen op sport konden bv. nog onvoldoende worden gereconstrueerd. Zie bijlage 1 voor een samenvatting.

[2] Zie bijlage 2

[3] Voor de besteding van het Brusselfonds: http://brussel.vlaanderen.be/VlaamsBrusselfonds.html

[4] Begroting binnenlands bestuur 2020 P16: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1499009. 2019: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1427752

[5] zie bijlage 3

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel