De waterprijs in Brussel zal stijgen en zo ook de waterarmoede

De waterprijs in Brussel zal stijgen en zo ook de waterarmoede

Vanaf april 2023 zal Vivaqua de tarieven voor kraantjeswater in Brussel verhogen met 14,5%. En dan nog eens gevolgd door een stijging van 4% in 2024. one.brussels-Vooruit betreurt deze grote stijgingen van de waterprijs. Veel Brusselaars verkeren nu al in een situatie van waterarmoede. Dit probleem zal ongetwijfeld verergeren. Water is een basisrecht.

Prijsstijgingen ten koste van de meest kwetsbaren

Vivaqua haalt “inflatie, onderhoudskosten en stijgende energie- en materiaalprijzen” als redenen aan voor de waterprijsstijgingen. Ook dient de prijsstijging om de verouderde infrastructuur en de financiële situatie van het waterbedrijf te verbeteren.

Hilde Sabbe, parlementslid van one.brussels-Vooruit: “Het is onredelijk dat de eindgebruikers deze kosten moeten dragen. Vivaqua verkeert al geruime tijd in financiële moeilijkheden, en nu krijgen de Brusselaars de rekening gepresenteerd!”.

Waterarmoede, een probleem dat al lang gekend is in Brussel

Sinds 2019 leeft meer dan 20% van de Brusselaars in een situatie van waterarmoede. Dat betekent dat 1 op 5 niet voldoende toegang heeft tot water om in de basisbehoeften te voorzien en/of een aanzienlijke portie van hun budget kwijt is aan de waterfactuur. Vooral eenoudergezinnen, alleenstaande vrouwen, ouderen en huurders worden onevenredig hard getroffen. De waterprijsstijging die Vivaqua nu doorvoert, zal dit probleem ongetwijfeld verergeren. Ook mensen die niet tot deze groepen behoren zullen zich zorgen moeten maken.

Het plan van Maron houdt geen rekening met de realiteit

Minister van Water Alain Maron (Ecolo) stelt voor om, naar aanleiding van de waterprijsstijging, het bedrag van de sociale tegemoetkoming te verhogen voor huishoudens met het BVT-statuut. Daaronder vallen mensen die een leefloon ontvangen van het OCMW, mensen met een handicap, weeskinderen, … In Brussel gaat het over ongeveer 160.000 personen.

“Maar veel mensen met het BVT-statuut weten niet dat ze recht hebben op deze (verhoogde) tegemoetkoming en doen er dus geen beroep op. De maatregelen die voor hen worden genomen zijn dus vaak een maat voor niets”, aldus Hilde Sabbe.

Wat stelt one.brussels-Vooruit voor?

Het automatisch toekennen van de sociale tegemoetkoming zou wonderen doen. Het mag trouwens verder gaan dan dat. Ook de laagste inkomens in het Brusselse zouden beroep moeten kunnen doen op de sociale tegemoetkoming, vooral als de waterprijs met zo’n aanzienlijke sprongen stijgt.

“Mensen met lage inkomens die niet binnen het BVT-statuut vallen, zullen de waterprijsstijgingen bijzonder hard voelen. Ook zij die werken maar weinig verdienen, hebben recht op sociale rechtvaardigheid”, zegt Hilde Sabbe.

Toegang tot zuiver water is essentieel en een basisrecht voor alle Brusselaars. Dat principe komt nu zwaar onder druk te staan. Veel Brusselaars hebben het al moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Laat ze niet verdrinken.

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel