'Dekolonisatie begint bij erkennen van het verleden en hoe dit doorwerkt in het heden'

Brussels Parlement roept op tot dekolonisatie en het herdenken en vieren van 60 jaar onafhankelijkheid Congo

Een meerderheid van partijen in het Brusselse parlement dient vandaag een voorstel van resolutie in om de koloniale geschiedenis te contextualiseren in de publieke ruimte, maar ook om te werken aan de dekolonisatie van de Brusselse maatschappij en in het bijzonder het onderwijs. Verder dient het parlement een voorstel in een om jaarlijks herdenkingsmoment te houden voor de slachtoffers van de kolonisatie in Congo, Rwanda en Burundi, en hun onafhankelijkheid te vieren. De resolutie erkent structureel racisme als een maatschappelijk probleem, maar benadrukt dat Brussel, met meer dan 182 nationaliteiten op zijn grondgebied, een voortrekkersrol kan spelen in kwesties rond interculturaliteit, diversiteit en inclusie.

Hilde Sabbe (one.brussels):

“De koloniale propaganda van de Belgen over Congo sinds het einde van de 19e eeuw, is de bron geweest van het beeld dat wij nu hebben van het land en zijn inwoners, en bij uitbreiding, van het continent. Het discours dat in deze periode werd gevoerd in de Belgische samenleving, ligt aan de basis van ons beeld van zwarte mensen, en van buitenlanders in het algemeen. Een discours dat vandaag de dag wordt verworpen en veroordeeld, maar dat enorme sporen heeft nagelaten in onze mentaliteit.”

De laatste dagen is er een sterke roep gekomen om iets te doen aan de standbeelden van koning Leopold II in Brussel. Een petitie die oproept om alle standbeelden te verwijderen werd in korte tijd meer dan 30.000 keer ondertekent. 

Hilde Sabbe (one.brussels):

"Waar Leopold II aan de ene kant bekend staat als koning-bouwheer van Brussel, is zijn naam ook onlosmakelijk verbonden met de misstanden en massamoorden die onder zijn regime plaatsvonden in Congo. Hem uitwissen uit het straatbeeld gaat niet, maar we moeten hem en zijn standbeelden van de juiste context voorzien. Waarom vragen we niet aan Brusselse kunstenaars van Congolese, Rwandese en Burundese afkomst om een gedenkmonument te ontwerpen? Dat zou perfect passen naast het standbeeld te paard aan de kleine ring. Met voldoende uitleg erbij om Brusselaars, maar ook binnen- en buitenlandse toeristen te informeren over het koloniaal verleden."

Naar aanleiding van de 60 jaar onafhankelijkheid van Congo op 30 juni hoopt het Parlement voor de eerste keer een officiële herdenkingsceremonie te organiseren ter ere van de slachtoffers die vielen tijdens de Belgische kolonisatie. one.brussels pleit voor een jaarlijkse herdenking, erkenning en viering van de onafhankelijkheid. 

Hilde Sabbe (one.brussels):

"30 juni staat symbool voor de onafhankelijkheid van Congo. Daarom vragen wij om die datum aan te grijpen voor een erkenning van het koloniaal verleden en ook als een herdenkingsmoment om hun onafhankelijkheid te vieren. Alleen door het verleden te erkennen, kunnen we herkennen hoe dit verleden doorwerkt in het heden." 

Voor de jeugd is het, zeker in Brussel, belangrijk dat zij op school meer leren over het koloniaal verleden. Daarom roept de resolutie ertoe op om ook in de lesprogramma's van de Brusselse scholen meer ruimte te maken voor het thema koloniaal verleden en het belang van het dekoloniseren van onze maatschappij.

Hilde Sabbe (one.brussels): 

“Kinderen en jongeren die in Brussel, in deze meer dan kosmopolitische omgeving opgroeien, hebben het recht om op school over hun afkomst en verleden te leren. Daarom moet de manier waarop ons koloniale verleden in het onderwijs aan bod komt opnieuw worden bekeken, het liefst op gelijke voet in alle Brusselse scholen.”

Voor het onderwijs zal er moeten worden samengewerkt met het Vlaamse Parlement en de VGC, voor het Franstalig onderwijs met de Fédération Wallonie-Bruxelles en de COCOF. De aanpassingen zullen zoveel mogelijk in samenwerking met academici en experten gebeuren die hierin kennis vergaard hebben, zoals ook is afgesproken in het kader van het regeerakkoord van de huidige Brusselse regering.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel