Dialoogrecht is nieuwe stap in participatieve democratie

Brusselaars kunnen rechtstreeks vragen stellen aan de collegeleden in de RVG

Vandaag keurde de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) in commissie het dialoogrecht goed. Brusselaars die 300 handtekeningen verzamelen kunnen in het parlement hun vraag rechtstreeks stellen aan de uitvoerende macht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

De RVG is het ‘parlement van de Nederlandstaligen in Brussel’. Ze controleert het werk van het college van de VGC. De VGC is actief op terreinen die bepalend zijn voor de leefbaarheid van de stad: onderwijsbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang, zorg en welzijn. Thema's bij uitstek die behoren tot het dagelijks leven van de Brusselaars. Met de Brusselaars actief in gesprek gaan over deze thema's, is dus niet meer dan logisch.

Voorzitter van de RVG Fouad Ahidar en parlementslid Lotte Stoops (Groen) namen het initiatief voor de uitwerking van het dialoogrecht. Vandaag keurden alle aanwezige commissieleden over de grenzen van meerderheid en oppositie het dialoogrecht goed: Pepijn kennis voor Agora; Bianca Debaets voor CD&V; Jan Busselen voor PVDA; Carla Dejonghe, Khadija Zamouri, en Guy Vanhengel voor Open Vld; Cieltje Vanachter, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten voor N-VA; Arnaud Verstraete en Soetkin Hoessen voor Groen, en Els Rochette voor one.brussels-sp.a.

Hoe werkt het dialoogrecht?

Burgers kunnen hun vragen richten tot de RVG, schriftelijk of online. De vraag kan rechtstreeks doorgestuurd worden naar het college, er kunnen hoorzittingen komen of ze kan meteen geagendeerd worden op een zitting. Indien de vraag niet kan behandeld worden - omdat de VGC niet bevoegd is of het onderwerp al aan bod is gekomen - krijgt de indiener daarover een duidelijke uitleg.

Maar het gaat verder. Brusselaars die 300 handtekeningen verzamelen, mogen die vraag bovendien sowieso live stellen in het parlement. De collegeleden dienen dan de vraag van de Brusselaar te beantwoorden tijdens de commissie of de plenaire vergadering van de RVG. Ook de politieke fracties van het parlement kunnen dan tussenkomen. Het laatste woord is steeds aan de Brusselaar.

Fouad Ahidar: De RVG gelooft sterk in democratische vernieuwing. Brusselaars moeten ook buiten verkiezingstijd gehoord worden. Het is zeer belangrijk dat nagenoeg alle fracties over de grenzen van meerderheid en oppositie het dialoogrecht steunen. Ik dank al mijn collega’s voor deze constructieve samenwerking en het brede draagvlak. 

Lotte Stoops: Met het dialoogrecht, dat een stuk verder gaat dan het bestaande petitierecht, zetten we opnieuw een belangrijke stap richting vernieuwende en meer horizontale politiek die volop inzet op participatie. We betrekken de Brusselaars meer dan ooit bij het beleid, brengen nieuwe perspectieven aan tafel en zorgen zo voor een stad op maat van alle Brusselaars. Want Brussel maken we samen.

Khadija Zamouri: Er zijn meer dan 180 verschillende nationaliteiten in onze hoofdstad en voor Open Vld is het niet meer dan normaal dat alle burgers gehoord worden. Met het dialoogrecht wil de RVG de Brusselaars actief betrekken. Samen maken we de stad! Samen willen we Brussel vorm geven, op maat van elk individu!

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel