Discriminatie bij Brusselse instellingen zou niet mogen, maar gebeurt wel

Discriminatie bij Brusselse instellingen zou niet mogen, maar gebeurt wel

Een golf van verontwaardiging na de publicatie van een discriminerende advertentie bij Actiris

Brussels parlementslid, Fouad Ahidar, heeft vragen gesteld aan de minister Bernard Clerfayt over een discriminerende jobadvertentie bij Actiris. Tijdens de commissie Economische Zaken heeft de minister in kwestie gereageerd op deze vragen en opmerkingen.

Geen hoofddoek

Het regionale kantoor voor werkgelegenheid van Brussel, Actiris, publiceerde onlangs een advertentie voor de zoektocht naar schoonmaakpersoneel in Eindhoven. De opdracht kwam van het onderwijsgemeenschap Sainte Geneviève d’Etterbeek. Tot dusver geen probleem. Alleen wordt er specifiek gevraagd naar een Brusselaar die géén hoofddoek draagt.

De advertentie in Actiris beschrijft hoe een school op zoek is naar "iemand die kan schoonmaken en toezicht houden op kinderen (m/v/x)". In de profielbeschrijving staat dat "het dragen van een sluier in de school verboden is" en dat de persoon "Frans moet spreken". Er rijzen verschillende vragen bij dit incident. Het grootste vraagstuk luidt:  Hoe kan het zijn dat een openbare instelling zulke discriminerende advertentie(s) plaatst.

Gebokkeerd

Daarbovenop wordt vernomen dat de jobaanbieding tijdelijk geblokkeerd is. Volgens de woordvoerder van Actiris moet er een nieuwe juridische analyse plaatsvinden. Betekent dit dat tijdens de eerste juridische analyse de vermelding "het dragen van de sluier is verboden in de inrichting" niet als discriminerend werd beschouwd? Wat volledig tegen het antidiscriminatiebeleid van Actiris zou indruisen.

“Ik begrijp niet hoe een Brusselse instelling die zich inzet voor het samenleven en strijdt tegen alle vormen van discriminatie en die over de instrumenten beschikt om deze opdracht uit te voeren, een dergelijke analytische fout kan begaan en zo uit de pas kan lopen met haar eigen anti-discriminatiebeleid. Dit kan niet. Enerzijds investeert de Brusselse regering miljoenen euro's om inclusieve en anti-discriminatoire instrumenten en beleidsmaatregelen binnen Actriris te financieren en te bevorderen, en anderzijds publiceert zij een advertentie waarin vrouwen die een sluier dragen uitdrukkelijk worden uitgesloten.”

Op de prangende vragen, van Brussels parlementslid Fouad Ahidar, over het weigeren van zulke advertenties van werkgevers antwoordde de minister dat het om een inschattingsfout gaat. Een versterking van de geautomatiseerde controles, wat betreft discriminerende termen, is volgens hem noodzakelijk. Daarnaast stelt hij voor om met de school in kwestie samen te werken aan een diversiteitsplan om hen te sensibiliseren over dit onderwerp.

Voorlopig is het nog steeds wachten op het tweede juridische advies van Actiris.

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel