'Een strafblad mag zelf geen tweede straf zijn'

Resolutie op initiatief van Fouad Ahidar vraagt de Brusselse overheid om mensen met gerechtelijk verleden een tweede kans te bieden

Met een grote meerderheid werd de resolutie van Fouad Ahidar (one.brussels) op 14 juni gestemd. De resolutie vraagt aan de regering om een voorbeeldrol aan te nemen en mensen met een gerechtelijk verleden de kans te geven om opnieuw te integreren in de maatschappij. En zo’n integratie gaat gemakkelijker met een job. Er moet een actief beleid gevoerd worden om mensen met een gerechtelijk verleden een tweede kans te bieden binnen de Brusselse overheidsinstellingen

Anderzijds is de overheid terecht voorzichtig en wil ze bepaalde beroepen geen risico’s nemen. Op dit moment is er geen coherent beleid rond het aanwerven van mensen met een strafblad en heeft elke overheidsdienst een andere regeling. Dat blijkt uit een reeks vragen* van Brussels parlemenslid Fouad Ahidar (one.brussels) aan de bevoegde ministers en staatssecretarissen in de Brusselse regering. 

De meeste overheidsdiensten vragen een uittreksel uit het strafregister, maar hebben geen richtlijnen over hoe ze omgaan met een strafblad. Het hangt van de individuele recruiter af of iemand met een gerechtelijk verleden in aanmerking komt voor een baan bij de overheid. Sommige overheidsdiensten, zoals Visit Brussel of Iristeam, vragen nooit een uittreksel. De Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie weigert systematisch personen aan te nemen met een gerechtelijke veroordeling. 

Fouad Ahidar (one.brussels):

“Het is vandaag niet transparant en niet goed georganiseerd, waardoor er een zekere willekeur ontstaat. Ik hoor verhalen van mensen die pas bij het tekenen van hun contract afgewezen worden, nadat ze gedurende weken succesvol proeven hebben doorlopen. Bij andere overheidsdiensten vragen ze niet eens naar het strafblad, wat voor bepaalde functies ook niet de bedoeling kan zijn. Met het oog op tweede kansen, maar ook uit voorzorg, zou een overheid hier veel meer aandacht voor moeten hebben en een duidelijk beleid moeten voeren.“


Uit eerdere parlementaire vragen van Fouad Ahidar (one.brussels) kwam nog een andere opmerkelijke vaststelling: namelijk dat de meeste overheidsdiensten geen enkele procedure of beleid hebben voor mensen die na hun aanwerving in aanraking met het gerecht komen. Alleen bij Leefmilieu Brussel en Brussel Veiligheid & Preventie bestaat er een meldingsplicht en wordt dit indien nodig opgevolgd.

Daarom wordt met deze resolutie de Brusselse regering gevraagd om een duidelijk en coherent beleid te ontwikkelen voor mensen met een gerechtelijk verleden. In de eerste plaats om kansen te geven, maar ook uit voorzorg. Sommige veroordelingen zijn niet compatibel met bepaalde functies. De overheid kan niet zomaar iedereen aannemen, dus vraagt deze resolutie dat de regering duidelijke richtlijnen opstelt. 

Tijdens de commissie hebben Nadia El Yousfi, Marc-Jean Ghyssels, Rachid Madrane, Marie Lecocq, John Pitseys, Emmanuel De Bock, Christophe Magdalijns, Juan Benjumea Moreno en Guy Vanhengel voor de resolutie gestemd. Vanuit de PTB hebben Van Cauwenberg en Handichi verklaard dat ze bereid zijn om de resolutie mee te ondertekenen. Enkel cdH en MR hebben zich onthouden van de stemming.

* Vragen en Antwoorden – Brussels Hoofdstedelijk Parlement – 15 december 2017 (nr. 35): Impulse (p 109); GIMB (p 192); Citydev (p193); Actiris (p 194); Atrium (p 197); MIVB (p 223); Brussels Parkeeragentschap (p 225);  Net Brussel (p 299); Innoviris (p 300); 

Vragen en Antwoorden – Brussels Hoofdstedelijk Parlement – 15 januari 2018 (nr. 36): Visit Brussels (p 32); Perspective.brussels (p 34); Haven van Brussel (p 35); Brussel Preventie & Veiligheid (p 36); BGHM (p 158); Leefmilieu Brussel (p 159); Gewestelijke Overheids Administratie (p 174); Iristeam (p 206); DBDMH (p 236);

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel