Eerste stap gezet in hervorming parlementaire debatten

Eerste stap gezet in hervorming parlementaire debatten

Het moet vooruit gaan in het parlement

Het kan bondiger, sneller, en efficiënter. Daarom formuleerde Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) in 2019 een reeks aanbevelingen aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP). Ze pleit daarin onder meer voor een levendig en to the point parlementair debat met meer impact. Voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Op woensdag 7 februari verwees het BHP de discussienota naar een speciale werkgroep. Een stap in de goede richting, maar meer moed is nodig. Er rest nog veel ruimte voor verbetering.

 

Parlementair werk is belangrijk en boeiend. Of dat zou het toch moeten zijn. “Weet u waarom politici in het parlement zo vaak op hun gsm kijken?”. De parlementairen hebben de vragen reeds op voorhand gekregen. Ministers antwoorden te vaak naast de kwestie en de van-het-blad-afgelezen vraag of antwoord wiegen de parlementsleden, en de burger die aan het volgen is, in slaap. Politieke debatten ontbreken vaak scherpte. Ze zijn statisch, langdradig en weinig tot de verbeelding sprekend. Voor de burger, maar ook voor de parlementsleden.

Op die manier gaat veel tijd verloren die beter kan worden besteed. Het is soms vragen stellen om vragen te stellen, zonder dat die relevant zijn en/of leiden tot een concrete wijziging van het beleid. Daarom pleit Sabbe voor een scherpere selectie van vragen. Laat de kwaliteit van parlementaire vragen de nieuwe maatstaf worden, niet de kwantiteit.

Ook pleit ze voor kortere spreektijden.

“Lang spreken staat niet garant voor constructief of zinvol. Parlementairen moeten niet in commissies zitten om zichzelf te horen spreken, maar om resultaten te behalen voor de burger die zij vertegenwoordigen".

Er is dus meer nood aan een sense of urgency. Door de spreektijd van de parlementsleden in te korten, worden ze geacht hun gedachten scherper te formuleren en het vooral te hebben over de kern van de zaak. Less is more.

“We moeten durven gaan voor een meer levendig en efficiënter parlementair debat”.

Een mogelijkheid tot onderbreking en discussie van de medeparlementsleden zou daartoe kunnen bijdragen. Het debat zou zo herleid worden tot het scherpst van de snede en aantrekkelijker worden om te volgen. 

Beter betrokken burgers komen het beleid altijd ten goede. Potentieel geïnteresseerden kunnen daarom nu al het parlementair debat bijwonen, zij het online. Maar er moeten ook nieuwe pistes worden verkend, die de burger effectief bij de politieke besluitvorming kan betrekken. De wisselwerking tussen burger en parlement is de draaischijf van onze democratie. Laat die schijf terug draaien.

Hilde Sabbe haar aanbevelingen hebben al vruchten afgeworpen. Haar voorstel voor de invoer van het onderbrekingsrecht is intussen aangenomen in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG). Op woensdag 7 februari 2023, een ruwe vier jaar na de indiening van haar aanbevelingen, is ook de intentie verklaard dat er een werkgroep komt in het BHP. “Een kiezeltje verlegd”, zegt Sabbe bescheiden. Maar er is nog werk aan de winkel.  

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel