'Er is sprake van een sociale crisis, als 11 procent van de Brusselse bevolking haar rekeningen niet kan betalen'

Els Rochette vraagt minister Maron om noodmaatregelen te treffen

Het recente rapport van perspective.brussels over de sociale gevolgen van de coronacrisis op de Brusselaar is niet mals. De sociale ongelijkheid is niet enkel gegroeid, ook de absolute armoedecijfers zijn gevoelig gestegen. Zo leeft ongeveer een derde van de Brusselse bevolking van een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt. Het aantal Brusselaars met een leefloon steeg van 2020-2021 met maar liefst 12 procent. De vraag naar voedselhulp is groeiende en 11 procent van de bevolking kan haar rekeningen niet op tijd betalen. Daarnaast is bijna de helft van de Brusselaars – 44 procent – niet in staat een onverwachte uitgave te betalen. Over de noodmaatregelen die de Brusselse Regering denkt te nemen om deze sociale crisis tegen te gaan, stelde Els Rochette (one.brussels) in het Brussels Parlement een actualiteitsvraag aan minister Maron. 

Els Rochette (one.brussels):

“De Brusselse cijfers liggen véél hoger dan in Vlaanderen en Wallonië en zijn simpelweg alarmerend. We kunnen echt van een sociale crisis spreken”.  

Rochette vroeg vandaag in de plenaire vergadering van het Brussels parlement aan minister Maron naar de noodmaatregelen die de Brusselse regering zal ondernemen. Ze kreeg daarop geen antwoord. Daarnaast vroeg Rochette naar het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan. Dat plan beloofde minister Maron reeds in maart voor te stellen aan het parlement, maar blijkt nu pas na het zomerreces richting het parlement te komen. Het gevoel voor urgentie lijkt te ontbreken. 

Els Rochette (one.brussels):

“Minister Maron lijkt weinig extra maatregelen te ondernemen. Zijn antwoord in de plenaire somt enkel de bestaande plannen op. Ik sta perplex. Waar is de urgentie om deze sociale crisis aan te pakken?”

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel