'Er ligt altijd wel ergens afval op straat in Brussel'

one.brussels vraagt om werk te maken van ondergronds afvalcontainers

Netheid, of het gebrek eraan, is één van de grootste ergernissen van de Brusselaar. Naar voorbeeld van andere steden, zoals Antwerpen en Amsterdam zouden ondergrondse afvalcontainers hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Namens de one.brussels-Vooruit fractie stelde Fouad Ahidar vragen aan minister Maron over de evaluatie van de proefprojecten met ondergrondse containers in Brussel. Helaas bleek de Minister niet voornemens te zijn om deze structurele oplossing gedegen te onderzoeken. 

De afvalophaling van vuilniszakken die op straat worden gezet leveren veel problemen. Zwerfafval, ongdierte, verkeersoverlast tijdens de ophaling in de ochtendspits, maar ook ongemak voor de Brusselaar die slechts op gezette dagen en tijden zijn afval buiten kan zetten. In de vorige legislatuur werden een aantal wijken als proef uitgerust met ondergrondse afvalcontainers. Fouad Ahidar (one.brussels):

"Als je zoals ik op de fiets door Brussel gaat, dan ligt er altijd ergens wel afval op straat. In iedere gemeente is er op een andere dag afvalophaling, maar wat de Brusselaar ziet is een vieze stad. Met allerlei bijkomende problemen zoals de files die worden gecreerd door de vuilniswagens die in de ochtendspits hun ophaalronde doen. De geleidelijke invoering van ondergrondse afvalcontainers, zoals in andere steden als Antwerpen en Amsterdam, kunnen een uitkomst bieden. Daarom wil ik van de Minister weten hoe hij de proefprojecten uit de vorige legislatuur van deze ondergrondse containers in verschillende nieuwe wijken in de stad evalueert." 

In zijn antwoord gaf minister Maron te kennen dat er nog geen algemene evaluatie heeft plaatsgevonden van de proefprojecten met ondergrondse containers. Alleen in de Tivoliwijk, één van de proefprojecten, is er een tevredenheidsonderzoek geweest onder de bewoners. Daaruit komt naar voren dat de bewoners erg tevreden zijn, vooral over de flexibiliteit om op eigen moment hun afval buiten te brengen. De Minister stelde daar tegenover dat recyclagebedrijf FOST plus aangeeft dat de afvalscheiding in ondergrondse containers minder goed is dan met de gekleurde afvalzakken. Verder gaf Maron te kennen dat het overschakelen naar ondergrondse containers een grote investering zal vergen van het Gewest en dat hij niet voornemens is dit verder te onderzoeken. 

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Er is een serieus probleem met hoe we in Brussel onze afvalophaling hebben geregeld en het stelt me teleur dat de bevoegde Minister niet voornemens is om naar structurele oplossingen te zoeken. Zeker wat betreft de oplossingen die al uitgetest werden in andere steden en ook met proefprojecten in Brussel. Een oplossing die gebruiksvriendelijker is, de rotzooi op straat tegen zal gaan en kan voorkomen dat de vuilniswagens van Net Brussel in de ochtend files veroorzaken. Ondergrondse containers en een modern ophaal systeem kunnen gecombineerd worden met recycling en zouden voor Brussel een uitkomst zijn."   

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel