'Ex-gedetineerden mogen niet vergeten worden'

Van Brussels budget voor re-integratietrajecten werkzoekenden ging niets naar mensen met een strafblad

De Brusselse regering heeft in maart van dit jaar met ‘EcoSoc’, een nieuwe tewerkstellingsmaatregel vanuit Actiris, een aanzienlijk budget vrijgemaakt om 1200 jobs te creëren. Het doel is om Brusselaars binnen sociale ondernemingen de kans te geven om nieuwe vaardigheden te verwerven die hen naar de arbeidsmarkt zullen leiden. Uit antwoorden van minister Clerfayt in het Brussels Parlement op vragen van Fouad Ahidar (one.brussels) blijkt dat er van de 30 miljoen euro om langdurige werkzoekenden aan het werk te helpen, geen enkel project zich richtte op de groep ex-gedetineerden. Dit terwijl werkzoekenden met een strafblad op voorhand waren aangemerkt als één van de specifieke doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die extra hulp kunnen gebruiken.  

Fouad Ahidar (one.brussels): 

"Het is best schokkend dat minister Clerfayt erkent dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de kwestie van ex-gedetineerden die op zoek zijn naar werk. Van de 125 sociale ondernemingen die een project hebben ingediend, was er geen enkele onderneming die een re-integratieproject heeft voorgesteld specifiek voor ex-gedetineerden, die er toch deel uitmaken van de doelgroep werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt."

In haar oproep had de Regering een aantal categoriën gedefinieerd van Brusselaars die het verst van de arbeidsmarkt staan, zoals laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden, jongeren, ex-gedetineerden en mensen met een handicap. Op deze oproep dienden 125 erkende sociale ondernemingen een inschakelingsprogramma in, waarin ze beschreven op welke manier zij mensen uit de doelgroep vaardigheden kunnen aanleren.

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Ex-gedetineerden, mensen met een strafblad, worden in onze samenleving dubbel gestraft. Nadat zij hun straf in de gevangenis hebben uitgezeten, worden zij gestraft wanneer ze zich op de arbeidsmarkt proberen te re-integreren. Daarom is het juist belangrijk dat er in re-integratieprojecten extra aandacht is voor deze doelgroep." 

Eerder diende Fouad Ahidar een concept resolutie in die het Brussels gewest oproept om tot een eenvormig beleid te komen wat betreft het aanwerven van mensen met een gerechtelijk verleden. Voor aanwerving van mensen met een strafblad wordt er door de Brusselse publieke instellingen geen duidelijk beleid gevoerd.

Minister Clerfayt gaf verder te kennen dat Actiris 5 verenigingen steunt, in het kader van een partnerschap om werkzoekenden met een gerechtelijk verleden aan werk te helpen. Deze 5 verenigingen, Après (fr), Groupe Intro (nl), Device Relay (fr), Casablanco (fr en nl) en JES (fr en nl), hebben in totaal 524 ex-gedetineerden ondersteund in een professioneel re-integratietraject.

Foaud Ahidar (one.brussels):

"Er zijn verschillende sociale ondernemingen in Brussel die zich specifiek bezighouden met de ondersteuning en reïntegratie van ex-gedetineerden. Het zou goed zijn mocht de Brusselse regering, in samenwerking met deze vzw's, kijken naar de kwestie van de re-integratie van ex-gedetineerden in Brussel. Zeker als er miljoenen euro's beschikbaar worden gesteld om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, mag deze groep niet vergeten worden."

 

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel