Fouad Ahidar : “Huurders in Brussel kunnen nu rekenen op echte hulp”

Brussels parlement keurt ordonnantie paritaire huurcommisie goed

Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) uit zich tevreden over de stemming voor een paritaire huurcommissie, die er mede op zijn initiatief komt. Deze commissie zal zowel uit huurders als verhuurders bestaan en zal adviezen kunnen uitbrengen over de billijkheid van de huurprijs van elke residentiële of gemengde huurovereenkomst in het Brussels gewest dat niet via een openbare vastgoedbeheerder is afgesloten.

Geen torenhoge huurprijzen meer

Dankzij deze commissie zal het moeilijk zijn voor verhuurders om onredelijke huurprijzen te vragen. De huurprijs is onrechtmatig wanneer hij 20% hoger is dan de referentiehuurprijs of wanneer de woning "aanzienlijke kwaliteitsgebreken" vertoont. De commissie kan de effectieve huurprijs niet laten dwingend laten wijzigen, maar het advies kan door de huurder worden gebruikt om een herziening van de huurprijs aan te vragen bij de vrederechter.

Voor wie is de commissie

Voor alle partijen die betrokken zijn bij de huurovereenkomst. Dit gaat dan over de verhuurder en de huurder, maar ook elke persoon die door hen is gemandateerd; zo kan bijvoorbeeld een vereniging voor de verdediging van de verhuurder of de huurder de zaak aan de commissie voorleggen. 

De commissie is samengesteld uit een gelijk aantal leden die zijn afgevaardigd door de verenigingen die de verhuurders en de huurders vertegenwoordigen. Deze paritaire vertegenwoordiging garandeert de legitimiteit van de adviezen van de commissie. De intreding van de paritaire huurcommissie is gepland voor 2022 en het verkrijgen van adviezen zal volledig gratis zijn.

Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) is blij om via deze weg de torenhoge huurprijzen in het gewest te counteren:

“Het Brussels Parlement heeft tijdens de vorige legislatuur geopteerd voor de invoering van een indicatieve en niet-bindende lijst van huurprijzen. Deze zal nu worden bijgewerkt en worden gekoppeld aan de paritaire huurcommissie. Door goedkeuring van deze ordonnantie geven we de nodige instrumenten aan huurders om in het Brussels Gewest redelijke huurprijs af te dwingen en zorgen we ervoor dat iedereen over kwaliteitsvolle huisvesting kan beschikken.”

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel