Fouad Ahidar: Transitwoningen voor sociale huurders tijdens renovatiewerken is noodzakelijk

Tijdens de Commissie Huisvesting op donderdag 3 februari heeft Brussels parlementslid Fouad Ahidar, de bevoegde staatssecretaris, Nawal Ben Hamou, ondervraagd over de verplaatsing van sociale huurders bij renovatie van hun woning. Brussels parlementslid Ahidar pleit ervoor dat de huurders van sociale woningen systematisch een tijdelijke woning krijgen en dat er duidelijke procedures worden vastgesteld. Zo kunnen zij ook tijdens de renovatie beschikken over een degelijke leefomgeving. 

 

Wij herinneren ons allemaal de noodkreet van de sociale huurders van het Peterbospark, blok 16. Deze huurders, die het beu zijn, leven al meer dan twee jaar in een eindeloze bouwwerf die hun levensomstandigheden aanzienlijk heeft aangetast. Het is niet te rechtvaardigen dat huurders van sociale woningen tijdens de bouw niet opnieuw worden gehuisvest. Vandaag de dag zijn de mensen die in de werf wonen geen geïsoleerde gevallen. Een groot aantal Brusselse huisvestingsmaatschappijen beschikt niet over de middelen of oplossingen om hun huurders menswaardige levensomstandigheden te garanderen tijdens renovatiewerken. 

Fouad Ahidar:

Ik heb van verschillende huurders van sociale woningen in Brussel gehoord dat wanneer sociale huisvestingsmaatschappijen renovatiewerken uitvoeren, meestal dringende en zware werken, de huurders in zeer ingewikkelde omstandigheden moeten leven. De toegang tot sanitaire voorzieningen wordt soms zelfs onmogelijk gemaakt. Het is onredelijk en onmenselijk om huurders in dergelijke omstandigheden te laten leven. Hoe is het denkbaar om gezinnen, voor vaak onbepaalde tijd, op bouwwerven te laten wonen? Hoe kan men in de eigen woning blijven als de werken het onmogelijk maken om het sanitair te gebruiken?

Verantwoorde en menswaardige oplossingen zijn nochtans perfect mogelijk. Zo voorziet de Molenbeekse huisvestingmaatsschappij tijdelijk onderdak in AirBnb's. Dit is vaak voor korte periodes, zodat gezinnen in goede omstandigheden kunnen blijven wonen in plaats van op een bouwterrein. 

Fouad Ahidar:

Het zou goed zijn als er meer transit- en noodaccommodatie zou komen. Zodat deze tijdens renovatiewerken tijdelijke beschikbaar kunnen zijn voor huurders van sociale woningen. Noodhuisvestingssituaties komen steeds vaker voor in het Brussels Gewest. Het is dan ook noodzakelijk dat we meer inspanningen doen op regionaal en gemeentelijk niveau. Het huidige beleid is nog steeds onvoldoende gezien het aantal mensen dat een tijdelijke woonoplossing nodig heeft in het Brussels Gewest.

Als antwoord op de vraag van parlementslid Fouad Ahidar wees staatssecretaris Nawal Ben Hamou op het wettelijke kader van de procedures voor de tijdelijke huisvesting van sociale huurders. Wat de tijdelijke woningen betreft, merkte zij op dat "in het kader van deze strategie sommige Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's) een verzoek tot buitengebruikstelling van sociale woningen hebben ingevoerd, om deze gedurende een bepaalde periode als "overbruggingswoning" te gebruiken voor huurders van wie de woning op een bewoonde locatie werkzaamheden ondergaat. Daarnaast voorziet artikel 57 van de ordonnantie van 26 september 1996 de mogelijkheid voor ondernemingen om een huurvermindering toe te kennen wegens een gedeeltelijke ingebruikneming van de gehuurde woning.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel