Fouad Ahidar: ‘Van 0 tot 100 euro vergoeding voor telewerkers bij Brusselse overheid’

Fouad Ahidar: ‘Van 0 tot 100 euro vergoeding voor telewerkers bij Brusselse overheid’

Ondanks verplicht telewerk geen eenduidig beleid blijkt uit parlementaire vragen Fouad Ahidar

Uit schriftelijke vragen van Fouad Ahidar (one.brussels) aan Brusselse administraties blijkt dat er geen eenduidig telewerkbeleid is voor de Brusselse overheidsinstellingen. Zeker nu telewerk naar aanleiding van het besluit van het overlegcomité wederom verplicht wordt, is het belangrijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Wat opvalt is vooral dat er grote verschillen zijn in telewerkvergoeding aan werknemers en dat er ook een aantal instellingen geen enkele vorm van telewerkbeleid hebben (zie bijlage), ondanks de omzendbrief met richtlijnen die de Brusselse regering hier in april 2021 over stuurde. 

De huidige situatie zorgt voor verschillen tussen medewerkers van de verschillende administraties in Brussel, nu maar ook naar de toekomst toe. Een toekomst waar telewerken voor veel mensen de norm zal blijven. Om deze nieuwe werksitautie in goede banen te laten verlopen pleit one.brussels voor een éénduidig telewerkbeleid binnen de Brusselse administratie. Met duidelijke reglementen voor thuiswerken en een telewerkvergoeding voor alle medewerkers. Parlementslid Fouad Ahidar roept de Brusselse overheid op om zo snel mogelijk een wettelijk kader te voorzien dat telewerken binnen de Brusselse administraties reguleert, waardoor alle medewerkers van de verschillende administraties op gelijke voet worden behandeld.

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Omwille van de maatregelen om het gevaar op besmetting met het coronavirus in te perken, zijn we het afgelopen jaar met zijn allen massaal gaan thuiswerken. Ook nu wordt verplicht telewerk weer ingezet om de verspreiding van het COVID-virus tegen te gaan. Waar er voorheen soms nog wat weerstand bestond, is telewerken voor velen van de ene dag op de andere de norm geworden. Het is moeilijk om te voorspellen wat de toekomst brengt, maar telewerken is tegenwoordig voor vele mensen een gekend gegeven en het is niet ondenkbaar dat bepaalde administraties (en personeelsleden) ervoor zullen kiezen om ook na de coronacrisis grotendeels of volledig van thuis uit te blijven werken."

Ook bij de Brusselse overheid werd de wil al langer geuit om hun medewerkers ook na de coronacrisis te laten telewerken. In april van dit jaar stuurde de Brusselse regering een omzendbrief naar alle administraties en publieke organisaties met instructies. Uit een reeks van vragen die Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) stelde aan de bevoegde ministers en staatssecretarissen in de Brusselse regering blijkt echter dat er momenteel geen eenduidige richtlijn wordt toegepast omtrent het telewerk binnen de Brusselse administratie. 

Sommige administraties zoals parking.brussels, Brussel Preventie & Veiligheid, Finance & Invest Brussels en het CIBG geven aan dat er geen telewerkbeleid werd opgenomen in hun arbeidsreglement. Dit betekent dat er voor de medewerkers van deze administraties, met uitzondering van Finance & Invest Brussels, geen kostenvergoeding of telewerkuitkering werd voorzien sinds het begin van de coronacrisis. Bij de andere administraties variëren de kostenvergoeding of telewerkuitkeringen tussen geen vergoeding tot 100 euro netto per maand.

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Waarom is deze telewerkvergoeding zo belangrijk? Zowel werknemers als werkgevers hebben door de gezondheidscrisis de voordelen van thuiswerken ontdekt, maar naast de voordelen zijn er echter ook – zeker als u naar structureel thuiswerken gaat – extra kosten verbonden aan het telewerken. Om vlot te werken van thuis uit moet de werknemer namelijk beschikken over de nodige uitrusting. Het gaat hier zowel over het werkmateriaal (laptop, eventueel extra beeldscherm, de nodige software) als over communicatiemateriaal (telefoon, e-mail, Skype …). Ook een snelle internetverbinding of een telecomabonnement is vaak onmisbaar. Daarnaast verbruikt de medewerker thuis elektriciteit en water, staat de airco of verwarming op en zijn er nog extra kosten voor bijvoorbeeld de eigen thuisprinter of kleinere zaken zoals koffie of toiletpapier. Thuiswerken is voor veel mensen en gezinnen een serieuze hap uit het familiale budget."

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel