Fouad Ahidar vraagt meer aandacht voor gelijkheid m/v in begroting

Noodzaak tot gendermainstreaming van de Brusselse begroting

Het principe van gendermainstreaming wordt nu al enkele jaren toegepast bij het opstellen van de Brusselse begroting.  Een ordonnantie uit 2012 verplicht ieder jaar een gendernota op te stellen die de genderimpact van de gemaakte financiële keuzes moet toetsen. Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen staat terecht hoog op de maatschappelijke agenda. Fouad Ahidar stelt echter vast dat dit nog niet overal is doorgedrongen. Het Brussels parlement besteedt er te weinig aandacht aan tijdens de begrotingsbesprekingen, de GGC komt haar verplichting niet na en bijna de helft (10 van de 22) van de instellingen van openbaar nut maken geen genderanalyse, hoewel ze daartoe verplicht zijn.

“Genderbudgeting en gendermainstreaming moet meer zijn dan een nota opstellen voor de gallerij. Een mentaliteitswijzinging is nodig. Het moet een reflex zijn om op voorhand de impact van bepaalde uitgaven op de gelijkheid M/V in te schatten. Bovendien moet het parlement hier dan ook een debat rond voeren, zeker bij de bespreking van het belangrijkste document van het jaar, de begroting. We vragen dan ook meer inspanningen van de verschillende ministers en van het parlement om van gelijke kansen echt een van de pijlers te maken waarop het beleid wordt vormgegeven.”

De one.brussels-sp.a fractie heeft voorgesteld om de genderdimensie een prominentere rol te geven in de begrotingsbehandeling in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en alle ministers te vragen hier extra aandacht voor te hebben in het maken en uitvoeren van hun beleid. Fractievoorzitter Fouad Ahidar:

“Bij de algemene toelichting van de begroting hoorden we weinig over de genderimpact van de verschillende begrotingsbeslissingen. Het is belangrijk een debat te hebben over hoe de budgetten specifiek rekening houden met de positie op de arbeidsmarkt van alleenstaande moeders of met de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte.”

Daarnaast maakten niet alle Brusselse instellingen een goede genderanalyse van hun beleid. Slechts de helft van de instellingen van Openbaar Nut in Brussel maakten een deftige analyse van de impact op vrouwen en mannen van hoe zij hun taak uitvoeren. Equal.brussels, de Brusselse dienst voor gelijke kansen, zal volgend jaar de huidige werkmethoden van de gendernota evalueren en het is duidelijk dat er nog werk te verzetten is om te zorgen voor een gender-sensitieve begroting voor 2021.

Vanuit de Gendernota blijkt dat de volgende Instellingen van Openbaar Nut geen genderanalyse maakten:

 • Gewestelijke overheidsdienst Brussel
 • Fiscaliteit (GOBF)
 • urban.brussels
 • perspective.brussels
 • parking.brussels
 • visit.brussels
 • De fondsen (waterbeleid; gemeentelijke thesaurieën, waarborg)
 • Brussel Preventie en Veiligheid
 • BRUGEL
 • Innoviris
 • finance.brussels

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft voor volgend jaar geen gendernota gemaakt, ondanks dat zij daartoe verplicht is volgens de ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie uit 2014.  

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel