Fouad Ahidar: “We moeten uit de impasse geraken en snel een oplossing vinden voor 2000 LVC-chauffeurs.”

Fouad Ahidar (one.brussels) vraagt het Brussels Parlement om zo snel mogelijk te stemmen over een evenwichtige hervorming van het bezoldigd personenvervoer en nu een tussenoplossing te vinden voor chauffeurs die door de uitspraak van de rechter niet meer mogen werken. 

De one.brussels-fractie heeft akte genomen van de recente beslissing van het Hof van Beroep die het vanaf vandaag niet langer toelaat aan chauffeurs met een VVB-licentie (LVC in het Frans) hun applicatie te gebruiken om klanten op te pikken. Vanaf deze avond 18 uur is het daarom in Brussel niet langer mogelijk om gebruik te maken van applicaties als Uber en Heetch om een rit te boeken. Dit betekent dat ongeveer 2.000 Brusselse chauffeurs vanaf vanavond niet kunnen werken. Zonder dat hen een oplossing wordt geboden op korte termijn. Dit is onwenselijk en we betreuren dat het zo ver is kunnen komen.  
 
Al langer moet er een aanpassing van de ordonnantie bezoldigd personenvervoer gedaan worden, die recht doet aan zowel de VVB-chauffeurs als de taxisector. De huidige wettekst stamt uit 1995, van voor de smartphone, van voor de moderne internet dienstverlening. Ook de taxisector zelf is vragende partij bij verbeterde regulering die oplossingen biedt. 
 
Fouad Ahidar:

“Laat mij u eraan herinneren dat er in de vorige legislatuur een tekst op tafel lag van toenmalig minister Pascal Smet. Een voorstel dat in eerste lezing werd goedgekeurd, maar uiteindelijk op de lange baan werd geschoven. Dat was geen plan om te nemen of te laten, maar wel de basis voor tijdig besluit in overleg met de sector. Hadden we toen knopen doorgehakt, dan waren we nu niet in deze situatie beland. Dan zaten er nu geen 2.000 Brusselse gezinnen in spanning over hoe ze hun rekeningen gaan betalen. “

De huidige regering had zich ertoe verbonden om nog voor de afgelopen zomer een definitieve tekst voor te leggen. Die deadline is niet gehaald. Een nieuw en evenwichtig taxiplan, wat de problemen oplost, moet nog altijd gepresenteerd worden. Het is tijd dat dit dossier wordt afgerond. De door onze fractie voorgestelde oplossingen, vermijden oneerlijke concurrentie en bieden de taxichauffeurs meer bescherming. 
 
Fouad Ahidar:

“We mogen ons niet laten gijzelen door één groep. Niet door de taxichauffeurs, niet door de LVC-chauffeurs. Beiden groepen kunnen werken in deze stad. We moeten ons inzetten voor het algemene belang. We zitten in de politiek om oplossingen te vinden. De taxisector leidt al jaren onder oneerlijke concurrentie. We zijn hier niet om Uber te verdedigen, maar we zijn er wel voor de LVC-chauffeurs. We zijn er voor de Brusselaars die vertrouwen op de dienstverlening, de verbetering van de mobiliteit en een betere bescherming van alle werknemers. Met een nieuwe taxi-verordening kunnen we ervoor zorgen dat de concurrentie eerlijk wordt en alle chauffeurs gelijk worden behandeld.”

Het verbod op het gebruiken van applicaties door VVB-chauffeurs, dat vanavond om 18 uur ingaat, vraagt om een noodoplossing. Wat onze fractie betreft kunnen we de 2.000 Brusselaars die door dit verbod worden getroffen niet onnodig thuis te laten zitten. 

Fouad Ahidar:

“De tijd van vooruitschuiven is voorbij, we moeten nu handelen! Ik roep ons Parlement op om zo snel mogelijk te stemmen over een tijdelijke oplossing. Er zou vandaag eigenlijk gestemd moeten worden over een noodordonnantie. Daarvoor kijk ik ook naar de partijen van de meerderheid. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar werk in de best mogelijke omstandigheden kan doen. Met wederzijds respect.”

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel