'Fusie van de Brusselse gemeenten blijft de beste weg naar meer solidariteit'

Financiële ongelijkheid tussen gemeenten toont dringende nood aan ééngemaakt Brussel

Een nieuwe studie die vandaag in het Brussels parlement besproken werd becijfert de grote ongelijkheid tussen Brusselaars in dienstverlening door de gemeenten en hoeveel ze daarvoor moeten betalen, een breuklijn die loopt tussen rijke en arme gemeenten maar ook tussen gemeenten die wel of niet toevallig veel kantoren op hun grondgebied hebben. Zo beschikt Sint-Joost over dubbel zoveel beleidsmarge en personeel dan Molenbeek. Bovendien compenseren de gemeenten met een zwakke fiscale basis (armere inwoners, geen kantoren) dit dan nog eens door extra (bv terrasbelasting) of hogere belastingen (bv onroerende voorheffing) te heffen. Die inwoners zijn dus twee keer gezien: minder dienstverlening waarvoor ze meer betalen. 

Het gewest probeert in te grijpen via verschillen in gewestelijke dotaties/subsidies naar de gemeenten, maar dat is sterk onvoldoende om die ongelijkheid weg te werken, zoals deze studie duidelijk aantoont. One.brussels Vooruit ziet hierin opnieuw een bevestiging  van de nood aan een ééngemaakt Brussel.

Els Rochette (one.brussels): 

“De fusie van de Brusselse gemeenten blijft de beste weg naar meer solidariteit, meer welvaart, en betere dienstverlening voor de Brusselaar. Minister Clerfayt wil de dotaties aan de gemeenten ‘herbekijken’ om deze ongelijkheden weg te werken. Maar dat volstaat niet. Enkel een fusie zorgt ervoor dat de rijkdom in het oosten van Brussel ook gebruikt wordt om de kwetsbare Brusselaar in Molenbeek of Anderlecht te helpen. Er is geen enkele reden waarom iemand uit Koekelberg niet zou mogen profiteren van de hoge inkomsten uit de kantoren die toevallig in Sint Joost en Brussel Stad staan. En het is al helemaal fout dat een Jettenaar om dezelfde reden meer onroerende voorheffing moet betalen.“

Er zijn grote verschillen qua inkomsten per gemeente, die zich logischerwijs vertalen in grote verschillen qua beschikbare budgetten en uitgaven.

Els Rochette (one.brussels):

“Waarom kan Elsene 1434 euro uitgeven per inwoner en Ganshoren maar 868? Verdienen ze in Elsene betere straten, meer diensten? We zijn allemaal Brusselaars. Waarom hebben ze in Sint-Joost dubbel zoveel personeel nodig om dezelfde taken uit te oefenen? De fusie van de Brusselse gemeenten is meer dan ooit nodig voor meer gelijkheid, solidariteit en efficiëntie, zeker in een gewest dat het financieel allesbehalve breed heeft, moet elke euro zo goed mogelijk ingezet worden.“

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel