'Gebrek aan kinderverzorgers nefast voor ontwikkeling Brusselse peuters'

Veel openstaande vacatures, hoge werkdruk en grote uitval in Brusselse crèches

De voorbije weken was er veel te doen rond het tekort aan leerkrachten voor het Nederlandstalig onderwijs. Ook vanuit de kinderopvang in Brussel zijn er signalen dat het bij sommige crèches moeilijk is om voldoende gekwalificeerde kinderbegeleiders te vinden. Daarover stelde Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels) vragen aan de bevoegde minister en collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Elke Van den Brandt. 

Volgens minister Van den Brandt is er een tekort van maar liefst 1000 kinderbegeleiders bij de Brusselse crèches. De specifieke cijfers voor tekorten bij Nederlandstalige crèches in Brussel zijn niet bekend bij VGC. 

Els Rochette (one.brussels): 

"Daarom doe ik een warme oproep naar de collegevoorzitter en de diensten om deze tekorten beter te monitoren, net zoals ze al doen bij het onderwijs. Meten is weten. We moeten op korte en op lange termijn verschillende concrete acties ondernemen die dit zware beroep aantrekkelijk maken. Waarom geen taalcursussen aanbieden vanuit VGC die zouden kunnen resulteren in Franstalige kinderverzorgers die ook in Nederlandstalige crèches ingeschakeld kunnen worden."

Enkele jaren geleden was er sprake van om het beroep van (Nederlandstalige) begeleider in de Brusselse kinderopvang als knelpuntberoep te kwalificeren. In de analyse van Actiris over de knelpuntberoepen uit 2020 worden de (potentiële) moeilijkheden goed geduid: 

  • Er zijn vandaag rekruteringsmoeilijkheden wegens een kwantitatief gebrek aan kandidaten, zeker bij de Nederlandstaligen, ook de grote uitval en een gebrek aan opleiding zorgt voor problemen. De nood aan kinderopvang stijgt, waardoor het aantal plaatsen significant zal moeten verhogen, dus het tekort zal blijven toenemen. 
  • Anderzijds is het zeer moeilijk om nieuw personeel aan te trekken en/of bestaand personeel te behouden. Kinderverzorger is een veeleisend beroep en de verloning is niet altijd aantrekkelijk. Bovendien gaat het vaak over door Actiris gesubsidieerde arbeidsovereenkomsten, waarvoor strikte voorwaarden gelden, met moeilijkere invulling als gevolg.

Els Rochette (one.brussels):

“Statistisch gezien is begeleider in de kinderopvang volgens Actiris nog geen knelpuntberoep. Maar duidelijk is dat er veel uitdagingen zijn bij het aantrekken en behouden van Nederlandstalige begeleiders en begeleidsters.”

Kinderopvang is cruciaal voor ouders die werken, een opleiding volgen of alleen staan voor de zorg. Kinderopvang kan ook belangrijk zijn voor de sociale en meertalige ontwikkeling van jonge kinderen. Het is dus zeer belangrijk een bestaand tekort op tijd te monitoren en bestrijden en nu al te anticiperen op tekorten nu en in de toekomst.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel