'Gedachtewisselingen zijn cruciaal in een democratie, maar de eindeloze discussies en herhalingen zijn dodelijk'

Hilde Sabbe dient voorstellen in voor scherper parlementair debat

Hilde Sabbe (one.brussels) begon in 2019 aan een eerste politieke legislatuur in het Brussels Parlement. Meteen viel haar op dat debatten vaak lang aanslepen en scherpte missen. Daarom diende ze een discussienota in om daar verandering in te brengen, met onder meer de debatcultuur in het VK en Nederland als voorbeeld: Weet u waarom politici in het parlement zo vaak op hun gsm kijken? Ze hebben alles wat de spreker zegt al een keer gehoord van de vorige spreker. Minder spreektijd betekent meer tijd voor actie, zo simpel is het.”. Als eerste stap heeft de Raad van de VGC – het parlement van de Brusselse Nederlandstaligen – op voorstel van Voorzitter Fouad Ahidar het onderbrekingsrecht ingevoerd, waardoor er scherper gereageerd kan worden op parlementsleden én ministers. 

Hilde Sabbe (one.brussels) formuleert de voorstellen vanuit haar vaststellingen als nieuwbakken parlementslid.  Een eerste punt dat Sabbe aanhaalt zijn de spreektijden:

“Gedachtewisselingen in het parlement zijn cruciaal voor de democratie, maar eindeloze discussies en herhalingen zijn dodelijk voor de efficiëntie waarmee we politiek willen bedrijven. Vandaag zijn de spreektijden zeer lang, vaak 10 tot soms 20 minuten per interventie. In een parlement met 15 fracties. Tel maar op. En omdat iedereen zijn tijd wil volmaken, wordt er vaak herhaald wat een vorige spreker al heeft gezegd.

Lang spreken staat nochtans niet garant voor constructief, zinvol of zelfs grondig. Weten dat je niet eindeloos de tijd hebt om oeverloos te praten dwingt een parlementslid net om zijn gedachten scherper te formuleren, het overbodige te schrappen en zo tot de essentie te komen. Zo wordt het debat meteen aantrekkelijker te volgen voor de burger."

Vandaag krijgen parlementsleden reeds op voorhand de vragen doorgestuurd van hun mede-parlementairen. Dat betekent dat iedereen in de zaal al weet wat de spreker zal zeggen. Het is bovendien ook not done om te veel af te wijken van de vooraf ingestuurde vraag. 

Het gevolg is dat tussenkomsten vaak woord voor woord afgelezen worden van een stukje papier, waardoor veel sprekers simpelweg hun voorganger herhalen. Niet alleen duurt een parlementaire vergadering daardoor erg lang, het verbetert ook de kwaliteit van het debat niet. 

Daarom diende Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels) een nota in bij het Uitgebreid Bureau van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hilde Sabbe pleit daarin voor meer echte discussies over de politieke kern van de zaak:

"Het is moeilijk een collega-parlementslid of minister te onderbreken als die bijvoorbeeld naast de kwestie antwoordt. Sommige parlementaire vragen missen ook politieke relevantie doordat ze louter informatie opvragen die op internet te vinden is, maar vragen wel veel tijd van de parlementaire en beleidsadministraties en de politici zelf. Het is bovendien ook not done om te veel af te wijken van een vooraf ingestuurde vraag, waardoor er vaak weinig wervend wordt afgelezen van een blad. Debatten over een actueel thema zijn dan weer moeilijker te organiseren."

Na de goedkeuring door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal het Brussel Parlement zich binnenkort buigen over de voorstellen voor kortere spreektijden, onderbrekingen, discussieregels, scherpere selectie van vragen en het publiek verspreiden van discussies. Hilde Sabbe (one.brussels) besluit: 

"De parlementsleden hebben echt wel veel te vertellen. Helaas verdrinkt de inhoud vandaag in een logge debatcultuur. Meer scherpte is goed voor onze democratie."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel