Goed begin 'Week tegen Pesten': resolutie over de strijd tegen pesten vandaag unaniem goedgekeurd in de plenaire van de Raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie (RVG)

Goed begin 'Week tegen Pesten': resolutie over de strijd tegen pesten vandaag unaniem goedgekeurd in de plenaire van de Raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie (RVG)

Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) neemt een nieuw initiatief in de strijd tegen pesten. Samen met collega-raadsleden Arnaud Verstraete (Groen), Khadija Zamouri (Open VLD), Bianca Debaets (CD&V) en Gilles Verstraeten (N-VA) diende hij vandaag een resolutie in met concrete voorstellen om het inzicht in pesten in Brussel te vergroten en nieuwe instrumenten te ontwikkelen om pestsituaties te voorkomen en te beëindigen. De resolutie werd unaniem goedgekeurd in de plenaire en wordt nu aan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorgelegd.

Vandaag start de Week tegen Pesten, maar de cijfers zijn allesbehalve bemoedigend. Een enquête wees uit dat 1 op de 5 jongeren minstens 1 keer gepest werd in de afgelopen maanden. Dat zijn confronterende cijfers”, aldus initiatiefnemer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)

Gepeste leerlingen maken 3x meer kans op een poging tot zelfdoding. Pesten tekent levens. Het heeft een fundamentele invloed op het geluk, de slaagkansen en de sociale ontwikkeling. Bovendien wordt ook cyberpesten couranter, waardoor pesten niet langer stopt aan de schoolpoort. Kinderen nemen het mee naar huis via hun smartphone of laptop. 

“Ik ben heel blij dat de tekst unaniem werd goedgekeurd en over meerderheid en oppositiegrenzen heen ondersteund werd. Het toont aan dat de Raad de strijd tegen pesten serieus neemt. De eerste steen werd vandaag gelegd, maar acties dienen nu te volgen ”, aldus Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)

Voor de duidelijkheid, er gebeurt al veel. Er bestaan al veel initiatieven en inspanningen, maar scholen en ouders hebben vandaag vaak niet de juiste tools om de strijd volwaardig aan te gaan.

"Naar schatting zijn 8000 Brusselse ketjes vandaag slachtoffer van pesten, dat is onaanvaardbaar. Daarom willen we de strijd tegen pesten opvoeren en vooral sneller optreden, met meer ondersteuning voor alle betrokkenen.” aldus Arnaud Verstraete (Groen)

Met deze resolutie zet de Raad van de VGC een nieuwe stap in de strijd tegen pesten. De resolutie schuift nieuwe concrete voorstellen naar voor om pesten in Brussel beter in kaart te brengen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen om pestsituaties te voorkomen en te beëindigen. 

Enkele belangrijke punten uit het voorstel van resolutie:

  • ook in het begin van het schooljaar bijkomende aandacht hebben voor pesten;
  • bestaande meldpunten stroomlijnen en bundelen;
  • betere preventie en aanpak van pesten op school;
  • sterkere begeleiding en vorming voor ouders en leerkrachten;
  • multidisciplinaire, externe interventie bij ernstige pestsituaties;
  • betere en continu bijgewerkte cijfers;
  • inzet op herstelgesprekken en psychosociale doorverwijzing;
  • ontwikkelen van actief pestbeleid op scholen.
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel