“Good Move toont dat het kan: één plan voor heel Brussel”

one.brussels reageert verheugd op de goedkeuring van het gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move.

Het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move vertrekt van een wijkgerichte aanpak, met daarboven één duidelijke en breed gedragen visie. Een model dat one.brussel ook graag in andere domeinen in Brussel wil doortrekken. Het strategische mobiliteitsplan houdt rekening met een 50-tal wijken in het Brussels stadsgewest die werden bepaald op basis van de echte infrastructuur lijnen en rekening houden met het echte stedelijke weefsel, en dus niet met eerder toevallige en grillige gemeentegrenzen.

Voor elke wijk (mazen genoemd in het plan) zal de komende jaren een gedetailleerder plan worden uitgewerkt op maat van de specifieke wijk, waarbij de levenskwaliteit van de inwoners centraal staat. Doorgaand autoverkeer zal bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn en de maximumsnelheid binnen de wijken zal 30 km per uur bedragen. Deze verschuiving naar een wijkgerichte aanpak vinden we ook terug bij de wijk- en de stadsvernieuwingcontracten en wordt aangemoedigd door one.brussels.

Volgens one.brussels is Good Move de vrucht van een professionele en efficiënte aanpak. Door de krachten te bundelen kwam Good Move tot stand tijdens een groot co-constructieproces waaraan de meeste Brusselse en Belgische spelers uit zowel de overheids- als de privésector deelnamen. Tijdens het openbaar onderzoek namen maar liefst 8.000 mensen deel aan de online enquête. Ook honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door. De algemene principes van Good Move werden door een overweldigende meerderheid ondersteund.

Staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels):

"Het Good Move proces toont aan dat schaalvergroting loont. Good Move is een plan geworden waarbij de levenskwaliteit van élk van de 1,2 miljoen Brusselaars centraal staat en bovendien houdt het, door de fijnmazige wijkgerichte aanpak, veel beter rekening met de individuele noden van die Brusselaars dan wanneer 19 gemeentes individueel aan de slag zouden gaan."

Het is geen toeval dat het one.brussels voortrekker Pascal Smet is die, als Minister van Mobiliteit, aan de wieg stond van het Good Move-proces en het plan in april 2019 voorstelde. Als Staatssecretaris van stedenbouw zal Pascal Smet nu de rol van “Quality Controller” van Good Move op zich nemen. Elke herinrichting in de publieke ruimte in Brussel, of die nu wordt uitgevoerd door het gewest of een gemeente, zal door Smet aan de principes van Good Move worden getoetst voor er een vergunning zal worden verleend.  

Voor meer informatie over Good Move: https://pascalsmet.brussels/project/good-move-nl/ 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel