'Gratis schoolmaaltijden in 89 Nederlandstalige scholen Brussel'

one.brussels vraagt naar resultaten van subsidie om lege brooddozen tegen te gaan

one.brussels-Vooruit pleit al lang voor gezonde schoolmaaltijden voor alle kinderen. Voor gezinnen die het niet kunnen betalen, moeten deze bovendien gratis zijn. Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kunnen scholen een bijdrage leveren in de aanpak van kinderarmoede. Tot aan september konden de Nederlandstalige scholen in Brussel een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten, waaronder gratis schoolmaaltijden. Uit een antwoord van collegelid Gatz in de Raad van de VGC blijkt dat er 89 scholen een subsidie hebben aangevraagd om gratis schoolmaaltijden aan te bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De inflatie- en energiecrisis die we nu doormaken maakt dit probleem acuter dan ooit tevoren. Het aantal mensen – en dus ook kinderen - dat beroep doet op de voedselbanken, neemt alleen maar toe. Vandaag bleek uit de Schoolbarometer van het Nieuwsblad dat bijna 9 op 10 schooldirecteurs zeggen vandaag meer leerlingen te zien waarvan ouders het financieel moeilijk hebben. Voor veel Brusselaars is het onmogelijk om nog langer de schoolkosten op te brengen en steeds meer kinderen worden zonder eten in hun brooddoos naar school gestuurd. 

“Een kind met een rommelende maag, kan zich niet goed concentreren. Met honger op de schoolbanken, kan je niet leren. We kunnen niet verwachten dat deze kinderen hun kansen grijpen in het onderwijs.” – Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakte middelen vrij om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in de schoolkosten en het aanbieden van gratis schoolmaaltijden. Daarvoor konden alle Nederlandstalige scholen in Brussel tot eind september een subsidie aanvragen. Om te horen of deze subsidies succes hebben gehad ondervroeg parlementslid Hilde Sabbe deze ochtend VGC-collegelid voor Onderwijs, Sven Gatz over de stand van zaken. 

Uit het antwoord blijkt dat er 147 scholen een aanvraag deden, over 183 schoollocaties. Een zeer groot aantal daarvan, 89 Nederlandstalige scholen, maakten gebruik van de subsidies om gratis schoolmaaltijden op school aan te bieden. Echter, een groot deel van de op te nemen subsidies werd ook ingezet voor andere schoolkosten zoals het subsidiëren van de uitstappen, zwemlessen en boeken van kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

“Het is goed dat er nu op bijna honderd scholen in Brussel wordt gewerkt met gratis schoolmaaltijden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Uit deze ervaring moeten we leren en kijken hoe we die aanpak in kunnen zetten op alle Brusselse scholen, als we de subsidies herevalueren en bijschaven voor het nieuwe schooljaar. Zeker hoe we ervoor zorgen dat de steun in de schoolkosten terecht komt bij kwetsbare gezinnen die het nodig hebben, zonder de kinderen om wie het gaat te stigmatiseren. Uiteindelijk moet élk kind binnenkort een goede maaltijd krijgen op school. Ook zij die het niet zelf kunnen betalen.” – Hilde Sabbe (one.brussels)

De eerste stappen zijn gezet, er wordt ervaring opgedaan op de scholen, daarna is het kwestie van opschalen. Alle Brusselse scholen moeten aangespoord worden om gebruik te maken van de subsidies en de strijd tegen kinderarmoede en -honger aan te gaan.  

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel