'Helaas eindigt jeugdhuis DAR nu met 4 verloren jaren en zonder vaste stek'

Jongerensteunpunt De Ambrassade sluit de deur voor Brussels Jeugdhuis DAR

DAR, het eerste Nederlandstalige Jeugdhuis van de Brusselse vijfhoek zou met 600.000 euro subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) intrekken in het gebouw van Vlaams jongerensteunpunt De Ambrassade in hartje Brussel. Een gedroomd huwelijk tussen twee jongerenorganisaties, op een toplocatie, met een geïsoleerde feestzaal en inspirerende cohousing. Helaas mocht het niet zo zijn. Net voor de werken zouden beginnen, trok De Ambrassade de stekker uit het project. De Ambrassade bracht in dat het project te duur was en er “geen meerwaarde gecreëerd wordt bij een verkoop van het gebouw”. Volgens DAR hebben zij nooit de kans gekregen de kosten te beperken, speelt met de potentiële verhuur van de lokalen een commerciële logica, en was De Ambrassade vooral beducht voor overlast door de jongeren. Els Rochette stelde er in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) hierover een vraag aan Collegelid voor jeugd, Pascal Smet.

Enkele weken geleden gaf Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, in het Vlaams Parlement te kennen niet op voorhand geïnformeerd te zijn over de beslissing, zich niet te willen uitspreken over een beslissing van de Raad van Bestuur van De Ambrassade maar tegelijk wel te betreuren dat het is misgelopen.

Els Rochette (one.brussels): 

“Toch een wat passieve houding van een Brussels minister voor jeugd. De Ambrassade had hier een groot verschil kunnen maken voor jongeren. Iedereen kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is in deze stad en in deze tijd. Maar als puntje bij paaltje komt kijkt zelfs een door de overheid opgericht jongerensteunpunt liever naar potentiële inkomsten of vrezen ze overlast door de groep die ze zeggen te bedienen. Ik snap dat de minister de autonomie van de vzw wil respecteren, maar bemiddelen en hen herinneren aan de opdracht waarvoor ze gesubsidieerd worden, had in deze wel gemogen. De Ambrassade is nodig en levert zeer goed werk maar in dit dossier lijken ze de voeling met het terrein toch verloren.”

Ook Pascal Smet (one.brussels) bevestigt en betreurt dat het project nu definitief is afgesprongen. Hij benadrukt dat het pand indertijd is aangekondigd met 100% publieke middelen en ook met het idee dat er een band met Brusselse jongeren zelf zou opgebouwd worden. Bovendien lijkt de redenering van De Ambrassade – het project creëert geen meerwaarde bij verkoop -  volgens het collegelid eerder van een multinational te komen dan van een belangenbehartiger van de jeugd die gedeeld ruimtegebruik als prioriteit naar voor schuift.  De VGC beraadt zich verder over juridische stappen en schadevergoedingen.

Els Rochette besluit: 

“DAR was al zo lang op zoek naar een plek. Het eerste Nederlandstalige jeugdhuis binnen de vijfhoek stond bijna in de steigers. Er was een overeenkomst, meer dan een half miljoen subsidie van de VGC en een bouwvergunning. Een mooi nieuw project ook voor de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel. Helaas eindigt jeugdhuis DAR nu met 4 verloren jaren en zonder vaste stek. ”

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel