Het kunstwerkattest is de opvolger van het kunstenaarsstatuut

Betere sociale bescherming voor Brusselse en startende kunstenaars

De federale regering zet deze week het licht op groen voor het kunstwerkattest. Met dit unieke attest krijgt elke kunstwerker voortaan op een eenvoudige manier betere sociale bescherming. Het nieuwe attest vervangt na 20 jaar het huidige 'kunstenaarsstatuut' en zal ook voor Brusselse en jonge kunstenaars een groot verschil maken. Els Rochette nodigt de federale ministers uit om deze vernieuwing aan de Brusselse kunstensector uit te leggen. 

Uit een bevraging van het kunstenaarscollectief Level Five uit 2020 bij Brusselse kunstenaars bleek hoe precair het bestaan van de meeste kunstenaars is. De pandemie heeft deze precariteit nog versterkt, veel kunstenaars moesten uit hun spaarcenten putten om te overleven. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste professionele kunstenaars niet kunnen rondkomen van hun praktijk alleen (50,2%), maar het merendeel wel meer dan 30 uur per week aan hun praktijk besteed (72,1%). Multiple job holding maakt deel uit van het kunstenaarschap, soms uit interesse, meestal uit financiële noodzaak. Kunstenaars zijn nu vaak meer bezig met het hoofd boven water houden dan met hun kunstenaarspraktijk. Een betere sociale bescherming was dus hoogst noodzakelijk.

Voor en door kunstenaars

Het kunstwerkattest is een gedeeld initiatief van de federale ministers van Sociale Zaken, Werk en Zelfstandigen. Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken, Vooruit), Pierre-Yves Dermagne (Werk, PS) en David Clarinval (Zelfstandigen, MR). Maar liefst 470 kunstwerkers uit de literatuur, beeldende kunst, theater en muziek werden betrokken via het participatieplatform Working in the Arts. 

Het kunstwerkattest biedt elke kunstwerker volledige sociale bescherming, zoals geldt voor elke werknemer in dit land: automatisch, eenvoudig, en zonder administratieve rompslomp achteraf. Het attest is 5 jaar geldig en de aanvraag zullen kunstwerkers kunnen indienen bij een nieuwe federale kunstwerkcommissie.

Jonge en startende kunstenaars 

Een belangrijk vernieuwing binnen deze hervorming is het voorlopig kunstwerkattest voor starters. In het verleden vonden starters in de kunsten moeizaam toegang tot de regeling ‘kunstenaarsstatuut’. Dat bemoeilijkte de start in de carrière aanzienlijk. Deze hervorming voorziet voor hen een tijdelijk attest, en zal op die manier starters drie jaren de kans geven om de voorwaarden waar te maken die nodig zijn voor een definitief ‘kunstwerkattest’. 

"De hervorming van het kunstenaarsstatuut zal een positieve invloed hebben op de artistieke aantrekkingskracht van Brussel. Door de aanwezigheid van gereputeerde kunstscholen, festivals en podia, landen hier veel beginnende kunstenaars. Dat zij makkelijk aanspraak kunnen maken op een startersattest voor 3 jaar om op die manier hun artistieke vleugels uit te slaan, maakt me oprecht blij. Ik zal dan ook mijn federale collega’s in Brussel uitnodigen zodat zij dit persoonlijk kunnen komen toelichten aan de kunstensector”, zegt Els Rochette, Brussels Parlementslid (One.brussels-Vooruit). 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel