'Het mag nooit meer gebeuren dat mensen sterven door tekort aan materiaal'

Fouad Ahidar reageert op relanceplan van de Brusselse regering

Vandaag werd in het Brussels Hoofdstedelijk parlement het relanceplan van de regering toegelicht en besproken. In totaal wordt er 120 miljoen euro vrijgemaakt voor de heropleving van de Brusselse economie, extra investeringen in sociale maatregelen en het opnieuw vormgeven van openbare ruimte in Brussel. Fouad Ahidar dankte naast de Brusselse regering ook alle werknemers die de stad draaiende hebben gehouden tijdens de lockdown. In de zorg, in de winkels, maar ook de collega's in het parlement die alle banken en kantoren komen ontsmetten. Hij gaf daarbij één waarschuwing; het mag nooit meer gebeuren dat er mensenlevens verloren gaan door een materiaaltekort.  

Fouad Ahidar (one.brussels): 

"De rusthuizen stonden in het oog van de Coronastorm. Met een grote oversterfte. Met de vaststelling dat ze te weinig materiaal en niet genoeg of niet het juiste personeel hadden om deze crisis de baas te kunnen. Dit is echt fundamenteel. Het mag nooit meer gebeuren dat mensen sterven door een tekort aan materiaal."

De pijler welzijns- en gezondheidsbeleid van het relanceplan bevat een reeks maatregelen, maar als die tot doel hebben een kantelmoment te veroorzaken, dan mist er nog wat. Daarover stelde Fouad Ahidar (one.brussels) de vraag:

"Bij het lezen van de plannen, misten we de maatregelen om de sector van de rusthuizen fundamenteel te versterken of te hervormen. Komt dit nog? Is dit voor een latere fase? Wat wordt nu voorzien buiten het engagement om het personeel te behouden?"

De vooruitzichten voor de tewerkstelling zijn somber. Met mogelijk tot 30.000 extra werklozentegen het einde van het jaar. De regering neemt een hele reeks extra maatregelenvoor hen. Fouad Ahidar (one.brussels):  

"Actiris kan op 8 miljoen euro extra budget rekenen. Dat is goed, dat is nodig. Goed ook dat hier meteen de klemtoon gelegd wordt op maatregelen die onze arbeidsmarkt nodig had. Los van Corona. Zoals taalopleidingen en meer aandacht voor éénoudergezinnen." 

Daarnaast sprak Ahidar zijn steun uit voor de voorstellen om extra kinderbijslag uit te keren en de extra investeringen in sociale huurwoningen:

"Een extra 100 euro kinderbijslag zal voor veel gezinnen die in financiële problemen zijn gekomen een concreet verschil maken. Goed dat deze toekenning automatisch zal verlopen. Zo valt niemand uit de boot. Door de volgende twee jaar 35 mio vrij te maken voor extra sociale woningen werken we aan een oplossing van een structureel probleem. Alle mogelijke middelen worden gebruikt: bouw, renovatie, aankoopvan woningen. Dat zijn de juiste prioriteiten voor het investeren in Brussel. We zijn benieuwd hoeveel extra woningen dit zal opleveren." 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel