Historische spoorerfgoed laat Gilkinet volledig koud

Historische spoorerfgoed laat Gilkinet volledig koud

Vooruit & one.brussels reageren zeer verontwaardigd over de onverschilligheid van George Gilkinet over de verwijderde historische houten banken in het Brusselse Noordstation.

“Dat Belgisch en Brussels spoorerfgoed met een warme uitstraling wordt vervangen door koud, asociaal en zielloos meubilair laat de minister Gilkinet volledig koud. Wij roepen de minister in extremis op om zijn fout recht te zetten, voor het voor altijd te laat is. De spoorwegen hebben trouwens andere financiële prioriteiten dan mooie banken, waar geen mens over klaagt, te vervangen,” zegt Joris Vandenbroucke.


Federaal parlementslid Joris Vandenbroucke (Vooruit) vroeg in het federaal parlement toelichting aan bevoegd minister George Gilkinet (ecolo) over de beslissing om de historische houten banken van het Brusselse Noordstation te vervangen door metalen exemplaren. 

Minister Gilkinet, verantwoordelijk voor de Belgische spoorwegen, reageerde onverschillig en bevestigde dat ook de resterende houten banken nog zullen worden verwijderd.

Samen met veel burgers, begrijpen Vooruit & one.brussels deze beslissing absoluut niet en roept men Minister Gilkinet en de NMBS op deze misstap ongedaan te maken nu het nog kan. 

Het Brusselse Noordstation in modernistische stijl met invloeden van het classicisme is een mooie en belangrijke getuige van haar tijdsgeest, de jaren ‘50.
Sinds de renovatiewerken die tussen 2014 en 2019 plaatsvonden vond het gebouw een groot deel van haar oorspronkelijke grandeur terug. Vooral de monumentale hal werd prachtig gerenoveerd met veel respect voor het oorspronkelijke ontwerp en karakter, waarin rechtlijnigheid, soberheid en coherentie centraal staan.  

Een deel van die karaktervolle coherentie werd begin oktober jammer genoeg tenietgedaan. De historische houten zitbanken die sinds jaar en dag deel uitmaken van het geheel werden onaangekondigd vervangen door onpersoonlijke en kille metalen exemplaren, éénzitters. Letterlijk en figurlijk ijskoud voor de reizigers, zeker met deze vriestemperaturen. Ook wie geen erfgoed- of architectuurspecialist is voelt aan dat deze nieuwe banken niet thuishoren in het gebouw.

Er kwam snelle en duidelijk reactie van Brusselse erfgoedliefhebbers en van het Brusselse politieke niveau.
Op vraag van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet werd de verkoop van de houten banken die werden verwijderd on hold gezet. Deze verkoop verliep via Rotor DC, een coöperatieve organisatie die als doel heeft bouwmaterialen en meubels een tweede leven te geven. Dankzij de snelle actie van Pascal Smet en de open en constructieve houding van Rotor DC konden op deze manier heel veel banken gered worden. Staatssecretaris Smet contacteerde minister Gilkinet 7 oktober per brief met de vraag om de oorspronkelijke situatie te herstellen en om een overleg te organiseren tussen beide kabinetten om dergelijke situaties in de toekomst, ook in andere stations, zouden vermijden.

Eerder deze week bevestigde Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet in het Brussels parlement dat de banken voorheen integraal deel uitmaken van het Noordstation, maar dat herhaaldelijke Brusselse pogingen om minister Gilkinet van gedacht te doen veranderen op een koude steen vielen.
Daarnaast stelde Smet ook voor aan Gilkinet om het bestaande Brussels spoorerfgoed te laten inventariseren door urban.brussels, om gelijkaardige erfgoed-catastrofes in de toekomst te vermijden. Ook op deze vraag gaf de federaal minister niet thuis.
Smet bedankte ook nadrukkelijk Rotor DC, die instond voor de verkoop van de eerste lading verwijderde banken, voor hun oplossingsgerichte houding door de verkoop on hold te zetten en de overige banken en de niet-verkochte banken terug te willen plaatsen in het Noordstation. 

Ook Brusselse erfgoedliefhebbers en burgers reageren verontwaardigd en laten van zich horen met oa. een online petities en acties in het Noordstation. Dit alles onder de slogan ‘Red onze banken’.

Vlaams Parlementslid en Schaarbekenaar Hannelore Goeman deelt de bezorgdheid.

Hannelore Goeman: “Gilkinet beweert dat de banken zogezegd versleten zijn maar tal van privé-personen zijn bereid om er nog zijn honderden euro’s voor neer te tellen. Dat bewijst hoe waardevol deze banken zijn en hoe groot de fout die Gilkinet en de NMBS maken om dit iconisch erfgoed verloren te laten gaan” 

Ondanks de vele uitgesproken reacties en uitgestoken handen bevestigt bevoegd minister Gilkinet nu dat hij de beslissing niet zal terugdraaien en dat ook de resterende houten banken zullen worden verwijderd en vervangen door kille metalen exemplaren. Hij verwees in zijn antwoord naar slijtage van de banken en dat de banken die nu nog worden verwijderd een nieuwe maatschappelijke bestemming zullen krijgen. Twee argumenten die moeilijk met elkaar te rijmen zijn…

Gilkinet verwijst in zijn antwoord eveneens naar de moeilijke omgeving waarin het Noordstation ligt. Dat de minister de warme, houten banken laat vervangen door kille metalen éénzitters op een ogenblik dat duizenden mensen dag en nacht de vrieskou moeten trotseren in de straten van onze hoofdstad is voor Vooruit & one.brussels onbegrijpelijk en onmenselijk.

Vooruit & one.brussels roepen minister Gilkinet en de NMBS nogmaals op om deze financiële, erfgoed en menselijk misstap zo snel mogelijk recht te zetten.

 

 

(einde persbericht)

Ter info:

De vraag van Joris Van Den Broeck (Vooruit) aan Minister Gilkinet in het federaal parlement via deze link (vanaf 4:32): https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U3518#video

 

Het antwoord van Staatssecretaris Smet in het Brussels Parlement via deze link (vanaf blz 67): http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2022-23/00044/images.pdf

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel